Even voorstellen

Sinds 2006 ben ik bij EGES werkzaam als GZ-psycholoog. Ik verricht diagnostiek en geef begeleidingen aan kinderen en volwassenen. Diagnostische vragen zijn over het algemeen gericht op de leerproblematiek van de betreffende cliënt. De meeste vragen van ouders betreffen de vaststelling van de veronderstelde Dyslexie of Dyscalculie bij hun kind. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, maak ik daarvoor een officiële verklaring voor, zodat in de toekomstige schoolloopbaan rekening gehouden kan worden met de geconstateerde problematiek. In enkele gevallen worden aanwijzingen voor andere leerstoornissen geconstateerd (ADHD, PDD-NOS, NLD).
Daarnaast verricht ik onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling, de werkhouding (hoogbegaafdheid / zwakbegaafdheid, schoolkeuzeadvisering) en naar de sociaal-emotionele ontwikkeling (schoolbeleving).
Diagnostiek voor volwassenen is eveneens gericht op de vaststelling van dyslexie, maar daarbij wordt tevens ook de invloed daarvan op de werkzaamheden van de cliënt betrokken.

Ik ben destijds op een cursusavond over dyslexie, als ouder van (twee van de drie) dyslectische kinderen, in contact gekomen met Simon. Zijn aanpak van de leerproblematiek sprak me erg aan en ben me er toen meer in gaan verdiepen.
In mijn opleiding orthopedagogiek aan de UVA had ik als afstudeerrichtingen ‘Leerproblemen’ en ‘Gedragsproblemen’ gekozen. Tevens had ik facultatief de richting ‘Preventie en Opvoedingsondersteuning’ gevolgd. Gedurende mijn eerste tien jaar ben ik voornamelijk werkzaam geweest op het vlak van de gedragsproblemen binnen medische settings als Medisch Kleuter Dagverblijven (MKD), Medisch Kindertehuizen (MKT), de ziekenhuisafdeling Medische Psychologie van de VU en de afdeling orthopedagogiek van het Antonius Ziekenhuis. Werkzaamheden op het gebied van de diagnostiek van leerproblemen deed ik bij de Schoolbegeleidingsdienst (SBD) Purmerend-Waterland en de SBD Kop van Noord Holland.
Mijn gerichtheid om kinderen te willen helpen komt voort uit mijn eigen jeugdervaringen. Tijdens mijn basisschooltijd was er nog weinig over dyslexie bij de leerkrachten bekend. Ik heb als kind hier aanvankelijk veel hinder van ondervonden, maar gelukkig hebben mijn ouders hulp bij psychologen en pedagogen gezocht voor diagnostiek en begeleiding. Hierdoor heb ik toch mijn opleidingen met succes kunnen behalen. Deze steun wil ik nu ook aan anderen bieden. Daarnaast vind ik het heerlijk om met kinderen te werken en te zien hoe zij zich ontwikkelen.