Meldcode Huiselijk geweld

en kindermishandeling

Jeugdinstellingen zijn verplicht te melden wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De meldcode bestaat uit vijf stappen:

Melden bij Veilig Thuis

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders voor in de meldcode zijn in 2018 opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. De afwegingskaders zijn gemaakt door de beroepsgroepen.

Gebruik van de meldcode door  een professional?

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Meldcode verplicht

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers.

Stap 1 Signalen in kaart brengen 

Stap 2 Overleggen met collega en eventueel Veilig Thuis 

Stap 3 Gesprek met cliĆ«nt 

Stap 4 Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

Stap 5 Beslissen

EGES gebruikt hiervoor het afwegingskader voor pedagogen en psychologen.

Wat vindt u van onze site?