Sandra van der Leij

BIG-registratie: 39900319791

Als logopedist heeft Sandra 30 jaar gewerkt op een aantal basisscholen in Den Helder en op Wieringen en 2 medisch kinderdagverblijven. Ook is zij 19 jaar werkzaam geweest op de Burgemeester de Wilde school in Schagen, een school voor leerlingen met ernstige spraak- en taalproblemen en slechthorende kinderen. Vanuit de Burgemeester de Wilde school mocht Sandra zich specialiseren in dyslexie en heeft zij de opleiding tot dyslexiespecialist gevolgd. Vervolgens heeft zij op school de leesinterventie opgezet. Er waren veel leerlingen met lees- en spellingproblemen die groepsoverstijgend in een groepje bij de extra leesbegeleiding werden geplaatst. Sandra stuurde de assistenten van de leesinterventie aan en besprak de aanpak en vorderingen met de betrokken leerkrachten. Door het aansturen van de leesinterventie kwam zij erachter wat wel resultaat opleverde en wat niet. Zij ging op zoek naar een betere aanpak dan de aanpak die landelijk werd voorgeschreven in het protocol dyslexie. Zo kwam Sandra bij Eges terecht. Zij heeft één dag bij de school opgezegd en is in 1999 ook bij Eges gaan werken. Hier zag Sandra een prachtig spieksysteem voor lezen en spellen. Hoe meer zij leerde bij Eges, hoe enthousiaster zij werd. Wat een prachtige resultaten met deze aanpak en wat een blije kinderen zag zij langskomen! In maart 2018 is zij volledig voor Eges gaan werken en doet dat nog steeds met passie. Zelf heeft Sandra dyslexie maar dat is nooit onderkend. Zij kwam erachter toen zij zich ging specialiseren in dyslexie. Haar dochter is ook dyslectisch dus zij heeft als ouder ook de frustraties meegemaakt die veel ouders ondervinden met hun dyslectische kind. Dat Sandra zelf dyslectisch is, heeft als voordeel dat zij de leerlingen begrijpt en aanvoelt wat zij nodig hebben. Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs herkent zij meteen wat de leerlingen moeilijk vinden in de stof. Dan is het een feest der herkenning. Inmiddels heeft Sandra ook scholing op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie gevolgd. Zij geniet nog steeds van prachtig werk bij een innoverend bedrijf.