Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

Dyslexie en handschrift

Slordig schrijven verklaard

Kinderen met dyslexie hebben meestal een erg slordig handschrift. Dat is heel goed verklaarbaar vanuit de theorie . Eén van de kenmerken van dyslexie is de zogenaamde ‘Taak∙com∙ple∙xi∙teit. Dat betekent dat ze slecht kunnen omgaan met complexe ‘talige’ taken. En dat heeft te maken met de verdeling van de noodzakelijk aandacht over die taken. Omdat er veel minder sprake is van geautomatiseerde processen bij lezen en schrijven vergt de schrijftaak extra veel aandacht voor kinderen met dyslexie. Ze hebben a.h.w. de keuze tussen netjes schrijven en veel fouten maken of minder fouten maken en slordig schrijven. Uit onderzoeken van al ruim 25 jaar geleden bleek dat kinderen minder fouten maakten als ze de dicteewoorden met de typemachine mochten schrijven.

Samenvattend: de informatieverwerkende taak bij het maken van een goede zin vraagt zo veel aandacht van een dyslect, dat er weinig aandacht meer over blijft voor de schrijftaak. Dat verklaart dat kinderen met dyslexie niet zo mooi schrijven.

De kenmerken zijn:

  1. De leerresultaten vallen tegen en de omgeving reageert verbaasd.
  2. De oorzaak wordt gezocht in de persoonlijke eigenschappen; traag, dromerig, makkelijk, speels, rommelig, ongeconcentreerd, er nog niet aan toe etc.
  3. De leerling begrijpt het zelf ook niet, maar voelt zich niet juist beoordeeld.
  4. Het leesproces duurt te lang en er treedt al snel frustratie op.

Traditioneel Handschrift

Een ander probleem is het traditionele verbonden handschrift. Dat veronderstelt een doorgaande beweging binnen een woord. Om deze doorgaande beweging te kunnen maken moeten de kinderen in hun werkgeheugen al bezig zijn met de beweging van de volgende letter, terwijl ze de vorige letter nog aan het maken zijn. Ook dat vraagt dan meer aandachtscapaciteit. En een kind met dyslexie heeft die niet. Net zo hardnekkig als de dyslexie zelf is het misverstand dat dyslexie pas duidelijk wordt in groep 5. Scholen die al in de kleutergroepen de ‘risicoleerling’ op een eenvoudige manier weten te ‘scouten’ kunnen veel ellende in groep 3 voorkomen.