Ons aanbod

Aanbod voor ouders

Ouders betekenen veel in het leven van een kind. Maar voor een kind met dyslexie betekenen ze nog meer dan normaal. Ze moeten namelijk de manier van denken van het kind begrijpen. Niet alleen op het gebied van leren, maar ook van hun doen en laten in het dagelijks leven.

Wij hechten daarom veel belang aan het vergroten van hun kennis over en inzicht in dyslexie. Ouders die hun kind begrijpen zijn een enorme steun.

Op deze pagina vindt u naast de informatie en formulieren daarom ook de inschrijf- en aanmeldformulieren voor voorlichting, cursussen, onderzoek en begeleiding.

In de loop van de tijd zullen we dit verder uitbreiden.

Oudercursus

Kind met ernstige dyslexie aanmelden.

Download het nieuwe formulier voor protocol 3.0 per 01-01-2021.
De komende weken wordt gewerkt aan een interactief formulier op de website. Tot die tijd kunt u bijgaand formulier downloaden, invullen en opsturen. Vergeet niet de handtekeningen van de directie en IB-er van de school.

Bij ons is de wachttijd voor onderzoeken momenteel slechts 3 tot 4 weken na aanmelding (exclusief twee weken kerstvakantie)

Aanbod voor scholen

De gebruikte methoden houden op geen enkele manier rekening met dyslexie. In bijna alle spellingmethoden komen we nog steeds ‘weetwoorden’ tegen, terwijl je toch mag verwachten dat de auteur op de hoogte moet zijn van het feit dat dit bij dyslexie geen effectieve strategie kan zijn.

Ook zien we nog wel eens leerkrachten die ervan overtuigd zijn dat het vaak overschrijven van moeilijke woorden ook bij kinderen met dyslexie een ‘woordbeeld’ zou kunnen ontwikkelen.

Bij het aanvankelijk schrijf- en leesonderwijs komen we ook zaken tegen die beslist niet helpen bij een kind met dyslexie.

Dat kinderen met dyslexie een probleem hebben met de automatisering betekent niet dat het onderwijs zicht moet richten op automatisering maar juist het compenseren van een tekort aan automatisatie. Als je de tafels niet ‘kent’ moet je ze dus wel ‘kunnen’.

En ‘kilometers lezen’ is voor een iemand die nog ‘voor geen meter’ kan lezen geen optie. Dat kind moet eerst lezen hoe je moet lezen. Die kilometers komen dan later wel.

Op deze pagina vindt u naast de informatie en formulieren daarom ook de inschrijf- en aanmeldformulieren voor voorlichting en cursussen voor scholen.

In de loop van de tijd zullen we dit verder uitbreiden.

Tarieven 2022

Dyslexieonderzoek basisonderwijs* € 810,60
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs* € 887,80
Dyslexieonderzoek volwassenen* € 1022,90
Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek* € 1080,80
Volledig dyscalculieonderzoek* € 810,60
Capaciteitenonderzoek BAO (WISC-V)* € 386,00
Capaciteitenonderzoek VO (WAIS)* € 463,20
Individuele begeleiding per week** € 41,01
* Adviesgesprek na onderzoek (standaard een uur) € 77,20
* Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
** Per 01-01-22 niet meer belast met BTW !!!
Dyslexieonderzoek basisonderwijs* € 1013,25
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs* € 1109,75
Dyslexieonderzoek volwassenen* € 1278,63
Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek* € 1351,00
Volledig dyscalculieonderzoek* € 1013,25
Capaciteitenonderzoek BAO (WISC-V)* € 482,50
Capaciteitenonderzoek VO (WAIS)* € 579,00
Individuele begeleiding per week** 48,25
* Adviesgesprek na onderzoek (standaard een uur) € 96,50
* Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
** Per 01-01-22 niet meer belast met BTW !!!

Lesmaterialen aanschaffen

Je kunt de lesmaterialen van EGES direct via onze webshop aanschaffen. Weten wat we allemaal aanbieden? Klik hieronder door naar de shop!