Ons aanbod

Aanbod voor ouders

Ouders betekenen veel in het leven van een kind. Maar voor een kind met dyslexie betekenen ze nog meer dan normaal. Ze moeten namelijk de manier van denken van het kind begrijpen. Niet alleen op het gebied van leren, maar ook van hun doen en laten in het dagelijks leven.

Wij hechten daarom veel belang aan het vergroten van hun kennis over en inzicht in dyslexie. Ouders die hun kind begrijpen zijn een enorme steun.

Op deze pagina vindt u naast de informatie en formulieren daarom ook de inschrijf- en aanmeldformulieren voor voorlichting, cursussen, onderzoek en begeleiding.

In de loop van de tijd zullen we dit verder uitbreiden.

Aanmeldingsformulier-EEDDownload als PDF-bestand

Aanbod voor scholen

De gebruikte methoden houden op geen enkele manier rekening met dyslexie. In bijna alle spellingmethoden komen we nog steeds ‘weetwoorden’ tegen, terwijl je toch mag verwachten dat de auteur op de hoogte moet zijn van het feit dat dit bij dyslexie geen effectieve strategie kan zijn.

Ook zien we nog wel eens leerkrachten die ervan overtuigd zijn dat het vaak overschrijven van moeilijke woorden ook bij kinderen met dyslexie een ‘woordbeeld’ zou kunnen ontwikkelen.

Bij het aanvankelijk schrijf- en leesonderwijs komen we ook zaken tegen die beslist niet helpen bij een kind met dyslexie.

Dat kinderen met dyslexie een probleem hebben met de automatisering betekent niet dat het onderwijs zicht moet richten op automatisering maar juist het compenseren van een tekort aan automatisatie. Als je de tafels niet ‘kent’ moet je ze dus wel ‘kunnen’.

En ‘kilometers lezen’ is voor een iemand die nog ‘voor geen meter’ kan lezen geen optie. Dat kind moet eerst lezen hoe je moet lezen. Die kilometers komen dan later wel.

Op deze pagina vindt u naast de informatie en formulieren daarom ook de inschrijf- en aanmeldformulieren voor voorlichting en cursussen voor scholen.

In de loop van de tijd zullen we dit verder uitbreiden.

Aanmeldingsformulier-EEDDownload als PDF-bestand

Tarieven

Dyslexieonderzoek basisonderwijs 716,40
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs 796,00
Dyslexieonderzoek volwassenen 875,60
Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek basisonderwijs 1.034,80
Volledig dyscalculieonderzoek 796,00
Capaciteitenonderzoek WISC-V /WAIS 477,60
Individuele begeleiding per week** 39,80**
Individuele begeleiding gemiddeld per maand** 159,20**
* Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
** Individuele begeleiding wordt belast met 21% btw
Dyslexieonderzoek basisonderwijs 895,50
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs 995,00
Dyslexieonderzoek volwassenen 1.094,50
Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek basisonderwijs 1.293,50
Volledig dyscalculieonderzoek 995,00
Capaciteitenonderzoek WISC-V /WAIS 597,00
Individuele begeleiding per week** 49,75
* Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
** wordt met btw belast