Diensten

Bijeenkomsten en cursussen

Basiscursus ‘Meesterlijke ouders’

Wij vinden kennis en inzicht bij de ouders van kinderen met dyslexie van groot belang om hun kinderen goed te kunnen begrijpen en te begeleiden. Daarom organiseren we regelmatig op diverse locaties deze basiscursus ‘Meesterlijke ouders’. Voor de zomervakantie worden er weer nieuwe cursussen gegeven!

Vervolgcursus ‘Help je kind’

Op deze vervolgcursus kan worden ingetekend nadat de basiscursus ‘Meesterlijke ouders’ bij EGES is gevolgd. Deze cursus is gericht op de thuishulp bij lezen en spellen bij kinderen met dyslexie. Ouders kunnen zich inschrijven via onderstaande knop voor de locaties Oosthuizen en Alkmaar.

Aanmeldingen

Leerling met ernstige dyslexie aanmelden

Sinds 2015 komen kinderen met ED (ernstige dyslexie) in aanmerking voor vergoeding van zowel de kosten van onderzoek als begeleiding/behandeling. Deze worden dan betaald vanuit de gemeentelijke jeugdzorg. EGES heeft hiervoor contracten afgesloten met alle gemeenten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, uitgezonderd de regio Zuid-Kennemerland en gemeente Hollands Kroon. Komt de leerling hiervoor in aanmerking? Dan kunt u deze bij ons aanmelden via onderstaand formulier. De school kan het formulier invullen en de bestanden uploaden.

Let op! De wachttijd voor onderzoek bedraagt: 2 maanden.

De behandeling behoort zo snel mogelijk na het adviesgesprek te worden gestart. Hiervoor geldt daarom uiteraard geen wachtlijst na het onderzoek bij EGES.
Overigens wordt de aanmelding pas in behandeling genomen nadat de ouders de vragenlijst hebben ingestuurd. De vragenlijst wordt verstuurd nadat de aanmelding met de knop hieronder bij ons is binnengekomen en daarna elektronisch is ondertekend.

Uw kind particulier aanmelden

Om uw kind particulier aan te melden voor onderzoek en/of begeleiding gelden uiteraard geen eisen. U kunt het onderstaande aanmeldformulier invullen. Dan nemen wij binnen zo snel mogelijk contact met u op voor meer informatie. Let op! De wachttijd voor onderzoek bedraagt: 2 maanden.

Om onnodige onderzoeken te voorkomen bieden we ouders in ons werkgebied de gelegenheid voor een screening van ongeveer drie kwartier. De kosten die hier aan verbonden zijn, zullen in mindering worden gebracht wanneer u, na ons advies, besluit een onderzoek aan te vragen.
Voor het inplannen van een screening kunnen ouders op woensdag en vrijdag telefonisch een afspraak maken.

Tarieven 2023

Dyslexieonderzoek basisonderwijs* € 1035
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs € 1035
Dyslexieonderzoek volwassenen € 1195
Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek € 1285
Volledig dyscalculieonderzoek € 945
Screeningsonderzoek € 90
Capaciteitenonderzoek basisonderwijs (WISC-V) € 450
Capaciteitenonderzoek voortgezet onderwijs (WAIS) € 540
Adviesgesprek na onderzoek (standaard een uur) € 90
Individuele begeleiding per week € 45
* Inclusief adviesgesprek
De kosten voor de screening worden in mindering gebracht
Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
Dyslexieonderzoek basisonderwijs* € 1173
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs € 1173
Dyslexieonderzoek volwassenen € 1351,50
Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek € 1453,50
Volledig dyscalculieonderzoek € 1071
Screeningsonderzoek € 102
Capaciteitenonderzoek basisonderwijs (WISC-V) € 510
Capaciteitenonderzoek middelbaar onderwijs (WAIS) € 612
Adviesgesprek na onderzoek (standaard een uur) € 102
Individuele begeleiding per week € 51
Groepsbegeleiding ‘Begeleidend gemak BAAT’ (max. 3 kinderen per half uur; v.a 2 groepjes) € 51
Introductiecursus Dyslexie (2 uur) € 204
Cursus voor scholen ‘EigenWijs BAAT’ (2 middagen) € 650
* Inclusief adviesgesprek
Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht

Aanbod voor scholen

De gebruikte methoden houden op geen enkele manier rekening met dyslexie. In bijna alle spellingmethoden komen we nog steeds ‘weetwoorden’ tegen, terwijl je toch mag verwachten dat de auteur op de hoogte moet zijn van het feit dat dit bij dyslexie geen effectieve strategie kan zijn. Ook ontbreken de taalkundige achtergronden en de noodzakelijke verklaringen van spellingcategorieën veelal. En dat is essentieel voor een ‘spellingbewuste’ leerling met dyslexie. Dergelijke tekortkomingen zien we ook in de meest ‘moderne’ methoden.

Nog steeds zien we leerkrachten die ervan overtuigd zijn dat het vaak overschrijven van moeilijke woorden ook bij kinderen met dyslexie een ‘woordbeeld’ zou kunnen ontwikkelen.

Bij het aanvankelijk schrijf- en leesonderwijs komen we ook zaken tegen die beslist niet helpen bij een kind met dyslexie.

Dat kinderen met dyslexie een probleem hebben met de automatisering betekent niet dat het onderwijs zich moet richten op automatisering maar juist op het compenseren van een tekort aan automatisatie. Als je de tafels niet ‘kent’ moet je ze dus wel ‘kunnen’.

En ‘kilometers lezen’ is voor een iemand die nog ‘voor geen meter’ kan lezen daarom geen optie. Dat kind moet eerst lezen hoe je moet lezen. Die kilometers komen dan later wel. Toch komen we die uitspraken in het onderwijs nog steeds tegen.

Dergelijke kennis en inzicht over onderwijs aan kinderen met dyslexie leren PABO-studenten helaas nog niet in de opleiding. EGES, dyslexiezorg geeft hierover al tientallen jaren voorlichting en cursussen aan leerkrachten

Schoolteams die hierover meer willen weten kunnen een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek aanvragen. Samen met directie en IB-er biedt EGES, dyslexiezorg de school een plan op maat aan. Zo’n plan bestaat dan uit één of meer studiebijeenkomsten waarbij theorie en praktijk in de eigen school aan de orde komen. Preventie en vroegtijdige interventie in groep 2 en 3 inbegrepen.

Een dergelijke aanpak zal zeker leiden tot betere schoolresultaten.
Afspraak maken kan eenvoudig per e-mail: info@eges.nl.

Materialen

Webshop

Je kunt de lesmaterialen van EGES direct via onze webshop aanschaffen. Weten wat we allemaal aanbieden? Klik hieronder door naar de shop!

Signaallijst kleuters

Deze lijst biedt de mogelijkheid het risico op dyslexie te signaleren. De signaallijst kan gedownload worden. Let op! Na het downloaden openen in Adobe Acrobat.

Toelichting

Tabel 1 en 2: Wanneer een kenmerk volgens u van toepassing is zet dan een vinkje in ‘Ja’. Let op wanneer I is meer dan 4, maar F1, F3 en/of K is meer dan 2 is het kind vermoedelijk slim op voorlijk maar kent wel zwakte(s). Houd dan de ontwikkeling op de volgende gebieden goed in de gaten: gevoel voor rijm, auditieve analyse en/of synthese is niet op niveau of gaat te traag, het aanleren van de letters in groep 3.

signaallijstkleuter-22Downloaden