Onze werkwijze

EGES, onderwijsadviezen is een centrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen. Wij zijn tot in detail gespecialiseerd in het diagnosticeren, adviseren en behandelen van dyslexie. Bovendien richten we ons ook op andere leer- of gedragsproblemen. Wanneer de diagnose dyslexie niet kan worden gesteld moet er immers een andere oorzaak van de gesignaleerde problemen zijn.

EGES is een kleine organisatie met een grote uitstraling, gebaseerd op studie, jarenlange praktijkervaring en zelf met zorg gekozen strategieën op het gebied van lezen en spellen bij ernstige dyslexie. Als onderwijsinstelling hebben we gekozen voor een adaptieve benadering, uitgaande van de moderne compenserende leerstrategieën. Wij bieden leerlingen, ouders en leerkrachten goede service in ons prachtige en ruim opgezette hoofdgebouw in het havenplaatsje Den Oever, gelegen aan de voet van de Afsluitdijk op het voormalige en historische eiland Wieringen in de Kop van Noord-Holland. In Noord-Holland hebben we dependances in gezondheidscentra, scholen en andere instellingen.

Omdat dyslexie onze specialiteit is proberen we onze diensten zo veel mogelijk te beperken binnen dit domein, maar daarin kennen we dan ook weinig beperkingen. In geheel Noord-Holland hebben we met de meeste gemeenten contracten voor onderzoek en begeleiding binnen de jeugdzorg. (zie ‘EED binnen de jeugdzorg’). We bieden naast persoonlijke, individuele ondersteuning en begeleiding aan mensen met dyslexie en dyscalculie ook de nodige voorlichting aan ouders, leerkrachten en IB-ers. Bovendien ontwikkelen we nog steeds weer nieuwe materialen, ideeën en werkvormen ten dienste van het leren lezen, spellen, schrijven, rekenen, het leren van vreemde talen en het verwerven van informatie (leren-leren) in het algemeen.

Lezen in een boek en schrijven in een schrift wordt in deze tijd al snel ouderwets gevonden. Toch kiezen we bij de trainingen nog veelal voor deze vorm. Hoewel we daarnaast ook materialen en werkvormen gebruiken m.b.v. moderne media. Hoe modern we daarin zijn mag blijken uit het feit dat we sinds een aantal jaren leerlingen door heel Nederland en zelfs daarbuiten op afstand begeleiden via Skype en andere moderne media.

Voor Engelstalige kinderen doen we ook onderzoeken in het Engels. Tevens vertalen we desgewenst de verslagen in het Engels voor Nederlandse studenten in het buitenland.

Hoe help je je eigen kind?

Lees het artikel

ONZE PRAKTIJKLOCATIES

Den Oever

Adres:
Laan Bloys van Treslong 27
1779 BA Den Oever

Telefoon : 0227 51 22 85
Email : Info@eges.nl

Dependance Schagen

Adres:
Buitenschoolse Opvang
Nes 8a
1741 NH Schagen

Telefoon : 0224 21 91 83

Dependance Purmerend

Adres:
Zambezilaan 187
1448 ME Purmerend

Advies, begeleiding & coaching bij dyslexie

GEZICHTEN

Onze gezichten

Advies, begeleiding & coaching bij dyslexie

ONS AANBOD

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen over dyslexie, dyscalculie en andere leer problemen. Wij hebben ervaring met het begeleiden van mensen van alle leeftijden; van basisschoolkinderen tot aan mensen uit het bedrijfsleven.

Ook verzorgen we cursussen hoe om te gaan met dyslexie voor ouders en leerkrachten, screenen en begeleiden brugklassen, voeren IQ-testen uit en doen psychologisch onderzoek.

Tarieven

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen over dyslexie, dyscalculie en andere leer problemen. Wij hebben ervaring met het begeleiden van mensen van alle leeftijden; van basisschoolkinderen tot aan mensen uit het bedrijfsleven.

 • Dyslexieonderzoek BAO € 716,40
 • Dyslexieonderzoek VO € 796,00
 • Dyslexieonderzoek volwassenen € 875,60
 • Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek BAO € 1.034,80
 • Volled. dyscalculieonderzoek € 796,00
 • Capaciteitenonderzoek WISC-V /WAIS € 477,60
 • Individuele begeleiding per week** € 39,80**
 • Individuele begeleiding gemiddeld per maand** €159,20**
 • * Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
 • ** Individuele begeleiding wordt belast met 21% BTW
 • Dyslexieonderzoek BAO € 895,50
 • Dyslexieonderzoek VO* € 995,00
 • Dyslexieonderzoek volw.* € 1.094,50
 • Engelstalig internationaal dyslexieonderzoek BAO € 1.293,50
 • Volled. dyscalculieonderzoek € 995,00
 • Capaciteitenonderzoek WISC-V /WAIS € 597,00
 • Individuele begeleiding per week** € 49,75
 • * Bij aanvullend onderzoek worden er uren in mindering gebracht
 • ** wordt met BTW belast
Wat vindt u van onze site?