Alice de Wit

Medewerker Eges Dyslexiezorg

Dyslexiebegeleider, Logopediste

Basisregister logopedie: 19900479091

Mijn naam is Alice de Wit en werk als logopediste en dyslexiebegeleider. Ik ben getrouwd en moeder van 2 jongens. Zowel hun vader als onze beide zonen zijn dyslectisch. 

In Leiden heb ik mijn opleiding logopedie gedaan. Hierna heb nog een jaar orthopedagogiek gestudeerd. 

Daarna ben ik eerst gaan werken als logopediste in praktijken, speciaal onderwijs en ziekenhuizen. Vervolgens ben ik 8 jaar werkzaam geweest bij de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD). Simon Eg was daar één van mijn collega’s. Bij hem heb ik toen ook een cursus FIK 2 gevolgd en waren we als screeningslogopedist altijd bezig met het onderkennen van dyslexie bij de kinderen van groep 2. O.a. met het ‘Visnetproject’ in Den Helder.

Mijn belangstelling is altijd uitgegaan naar kinderen met spraak- taalproblemen. Bij de OBD was mijn werk al divers: contact met de kinderen, ouders en leerkrachten (scholen). Ook nu geniet ik daar weer van!

Alice de Wit