bron: Overcoming Dyslexia by Sally Shaywitz M.D., New York, NY: Alfred A. Knopf, 2003

De peuter…

 • lijkt geen belangstelling te hebben voor taalspelletjes als nazeggen en rijmen.
 • heeft problemen met de bekende kleuterrijmpjes.
 • spreekt regelmatig woorden verkeerd uit en blijft hardnekkig steken in peutertaal.
 • kent de letters van de eigen naam niet.
 • heeft moeite met de namen van getallen, dagen van de week.

 

De kleuter…

 • schrijft de eigen naam nog niet juist .
 • kan moeilijk gesproken woorden in stukjes breken: ‘voetbal’ is ‘voet’ en ‘bal’.
 • heeft nog steeds problemen met herkennen van rijmwoorden: ‘mat’ en ‘kat’.
 • heeft moeite met herkennen van klanken. Vraag: “Wat begint het zelfde als ‘kat’, ‘lat’ of ‘man’ of ‘kan’ ?

 

De aanvankelijk lezer…

 • heeft moeite met bepaalde teken-klankkoppelingen, hoe klinkt een ….
 • heeft nog steeds problemen in het herkennen en plaatsen van klanken.
 • kan geen eenvoudige één-lettergreepwoord lezen als ‘mat’ of ‘top’.
 • maakt leesfouten gebaseerd op teken-klankkoppeling zoals ‘bal’ voor ‘kip’.
 • verwart woorden met lastige tweetekenklanken zoals ‘luik’ en ‘leuk’.
 • klaagt over dat lastige lezen en heeft er geen zin in…..

 

Het kind na groep 3…

 • lange en ingewikkelde woorden verkeerd uitspreken: jannejari i.p.v. januari. ze ginnen i.p.v. ze gingen.
 • verwart woorden die ongeveer hetzelfde klinken.
 • gebruikt voortdurend aanwijswoorden zoals ‘dinges’ en ‘je-weet-wel’.
 • heeft moeite met onthouden van data, namen en telefoonnummers.
 • heeft moeite met het lezen van korte woordjes als dat, en, in, op.
 • raadt direct bij het zien van meerlettergrepige woorden i.p.v. te lezen.
 • slaat stukken woorden over; leest ‘knikken’ i.p.v. ‘knikkeren’.
 • vervangt bij hardop lezen woorden met dezelfde betekenis; ‘moeder’ wordt ‘mama’.
 • maakt veel spelfouten en schrijft erg slordig.
 • heeft moeite de opdrachten binnen de tijd af te krijgen.
 • heeft een hekel aan of is angstig bij hardop lezen.

 

Copyright 2021 EGES Onderwijsadviezen
Wat vindt u van onze site?