Kenmerken van leesproblemen

bron: Overcoming Dyslexia by Sally Shaywitz M.D., New York, NY: Alfred A. Knopf, 2003

De peuter…

 

De kleuter…

 

De aanvankelijk lezer…

 

Het kind na groep 3…