WEG MET DRUK OP KLEUTERS

In het programma “De Monitor” van 21 februari wordt de leerdruk op kleuters in het onderwijs aan de orde gesteld.

Sinds de nieuwe wet op het basisonderwijs dienen kleuters wel te leren. Maar daar horen letters en cijfers natuurlijk niet bij. 

Kennis van letters in de kleuterfase geeft geen enkele voorsprong op leren lezen. 

Het kent wel nadelen. En zeker voor kinderen met dyslexie. De frustratie zal nog eerder optreden.

In de kleuterfase dient op speelse en boeiende wijze te worden gewerkt aan de ontwikkeling. In de breedst mogelijke zin….

Laat de echte kleuterjuf opstaan!!