Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

Dyslexie in DSM-V

Het ministerie wil dat in Nederland alle GZ-psychologen vanaf 1 januari 2017 gebruik gaan maken van het nieuwe internationale standaardwerk voor diagnostiek DSM-V voor geesteswetenschappen.

De psychologen van EGES zijn hier klaar voor. Sterker nog: zij gebruiken de nieuwe standaarden al. Mede omdat EGES ook voor internationale organisaties rapporten en verslagen in het Engels opstelt. En daarvoor wordt tegenwoordig al geëist dat DSM-V wordt gebruikt.

De verschillen met de voorschriften vanuit het huidige Nederlandse protocol voor dyslexie zijn overigens niet zo groot. 

Wel is opvallend dat de term dyslexie, net als dyscalculie als achterhaald wordt gezien. De problemen worden in DSM-V gezien als ernstige leerstoornis en moeten worden gediagnosticeerd als licht, matig of zeer ernstig. Hiervoor zijn ook de kenmerken omschreven.

Dat geeft de deskundigen de mogelijkheid  een verklaring af te geven  bij lichte dyslexie.

Wel interessant te volgen hoe scholen hiermee zullen omgaan. Bij veel instellingen heerst het misverstand dat alleen bij zeer ernstige dyslexie een verklaring mag worden afgegeven. Maar daarmee verwarren ze de vergoedingsregeling vanuit de jeugdzorg met het afgeven van een dyslexieverklaring.  Ook de onderwijsinspectie verdenk ik van deze verwarring.

Bovendien wordt het tijd dat examencommissies erop toezien dat de verklaring en het onderzoek is gedaan door een erkend geregistreerde GZ-psycholoog. Dat geeft een bonafide verklaring meer waarde en geloofwaardigheid.

Hierover een andere keer.

Simon Eg