Oudervoorlichting

In de maand oktober is er weer een ronde oudervoorlichting verzorgd door onze medewerkers. Deze voorlichting werd op diverse plaatsen in onze regio gehouden; in Alkmaar, Oosthuizen en Schagen.

Ook deze ronde hadden de medewerkers weer veel belangstelling van ouders van de zorgleerlingen die wij overal in Noord-Holland onder behandeling hebben. Maar ook andere belangstellende ouders maakten gebruik van deze gelegenheid.

Een paar keer per jaar verzorgen de medewerkers van EGES deze informatiebijeenkomsten over dyslexie. Ze leggen niet alleen uit wat dyslexie is, welke kenmerken dyslexie heeft, maar ook welke mogelijkheden er zijn om ondanks de dyslexie goed te kunnen leren lezen en spellen. Vanuit het zogenaamd ‘FIK-2-principe’ wordt in de behandeling vooral gebruikt gemaakt van juist de sterke kanten van de leerling en worden de zwakke kanten gecompenseerd.

De medewerkers hebben zo veel ervaring met, kennis over en inzicht in de problematiek dat ze met veel passie over hun werk kunnen vertellen.

Begin van 2020 zullen er weer nieuwe informatiebijeenkomsten worden georganiseerd op diverse plaatsen in Noord-Holland. Heeft u hiervoor belangstelling, maar wordt uw kind (nog) niet bij ons behandeld kunt u zich altijd hiervoor opgeven. De avond is geheel gratis.

Wanneer u een voorlichting op de eigen school wenst kan dat natuurlijk altijd i.s.m. de directie van de school worden georganiseerd. Wij behandelen kinderen met zeer ernstige, maar ook met lichte, dyslexie in geheel Noord-Holland boven het Noorzeekanaal.

Stuur voor vragen en opgave een mail naar info@eges.nl