Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

Gastcolleges PABO

In de tweede week van december zijn er drie gastcollege’s verzorgd door Simon Eg van EGES, dyslexiezorg voor derde jaars studenten van de PABO van Inholland in Alkmaar.
De studenten waren erg blij met de informatie, zeer enthousiast en gaven blijk van een hoge waardering.
Er is afgesproken hier zeker een vervolg aan te geven omdat ook de opleiding vindt dat de verse basisschoolleerkrachten op de hoogte moeten zijn van ernstige leerproblemen zoals dyslexie.

Ze moeten het niet alleen kunnen herkennen, maar ze moeten er zeker ook mee kunnen handelen.

De eerste voorzet is hiervoor gegeven en nog vele zullen volgen.

Informatie hierover naar simoneg@eges.nl