Goed 2020 gewenst !!

Alle medewerkers van EGES ,dyslexiezorg wensen alle leerlingen, oud-leerlingen, ouders, cursisten en collega’s een goed 2020.
Wij hopen dat veel ouders van kinderen met dyslexie tijdig de weg naar onze hulpverlening weten te vinden. Voor de kinderen bekent dat veelal een totale ommekeer in hun schoolleven en een einde aan hun groeiende onzekerheid.

Dit jaar zullen we ons extra gaan inzetten voor het jonge kind. Heeft u belangstelling voor hulp aan kleuters en kinderen in groep 3 ? Neem dan snel contact op over de mogelijkheden voor individuele begeleiding, klassikale screening en groepsgewijze ondersteuning voor leerkrachten van groep 2 en 3.

Mail naar info@eges.nl