Tijd voor de screening

Het is weer tijd voor de screening in groep 2! Kinderen van groep 2 kunnen worden gescreend met het screeningsinstrument van ons VISNET-project.
Deze screening is een hulpmiddel om de leerlingen, waarbij later dyslexie zal blijken, in een vroeg stadium op te sporen.
Het VISNET-project voorziet in vroegtijdige interventies om frustraties en achterstanden te voorkomen in groep 3.

Er is ook een screeningsmiddel in de vorm van een fonologische toets beschikbaar voor leerlingen in groep 3. Deze is gericht op het voorspellen van het succes in het aanvankelijk leesproces.

Ouders en scholen kunnen de screeningsmiddelen gratis aanvragen per e-mail via info @ eges.nl

Wij verzorgen op aanvraag studiebijeenkomsten voor scholen, groepen scholen, samenwerkingsverbanden en opleidingen.