Nieuw NKD-kwaliteitskeurmerk voor EGES, dyslexiezorg

Het KIWA heeft ons bedrijf EGES, dyslexiezorg in een audit van twee dagen zorgvuldig doorgelicht. Op alle 20 rubrieken van de door het NKD gestelde normeisen zijn geen tekortkomingen gevonden. 

Citaten uit het rapport zijn erg lovend:

“EGES, dyslexiezorg onderscheidt zich door de eigen specialistische, op wetenschap gebaseerde visie ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Door het gebruik van zorgvuldig geselecteerde leerstrategieën en materialen ligt het effect van de behandelingen erg hoog.”

“D.m.v. tussen- en eindevaluaties worden de resultaten van de behandelingen vastgelegd in de individuele dossiers van de leerlingen en ingevoerd in de landelijke benchmark van het NKD. Uit dat laatste blijkt dat de behandelingen van EGES veel effect hebben. De scores liggen gemiddeld hoger dan die van het landelijke. “

Voldoen aan het zeer uitgebreide eisenpakket van het NKD-kwaliteitskeurmerk is voor een kleine organisatie als EGES een flinke opsteker. Om alles goed op orde te krijgen kost een bedrijf met weinig medewerkers, relatief gezien, enorm veel tijd en energie. We zien de toekomst van het bedrijf daarom met vertrouwen tegemoet. Al blijft het hard werken, omdat de meeste leerlingen wekelijks op de eigen school worden behandeld en begeleid. Dat kost veel tijd en reistijd, zonder dat daar extra vergoeding tegenover staat. Maar aan het visitekaartje van ‘kwaliteit’ blijven we veel waarde hechten.

We merken het effect van mond-tot-mond-reclame aan het toenemend aantal aanmeldingen en de belangstelling van de scholen voor de effectieve en persoonlijke aanpak van onze medewerkers. Zij doen hun werk met veel liefde en passie. Zonder de hoge kwaliteit van de medewerkers zouden we het keurmerk nooit hebben verkregen.

EGES verzorgt in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal de EED-trajecten voor de jeugdzorg. Daarnaast is ze ook gespecialiseerd in andere stoornissen als dyscalculie en NLD. Ook voor capaciteitenonderzoek (IQ-testen) weten veel ouders de weg naar EGES te vinden.