Meesterlijke ouders

De ‘intelligente’ lock down dwingt alle ouders tot thuisonderwijs. De verschillen in de gezinnen zullen groot zijn; lang niet alle ouders zullen zo ‘meesterlijk’ zijn dat ze hun eigen kinderen kunnen lesgeven. Je hoort veel mensen zeggen dat deze periode veel zal veranderen in de wereld. Dat geldt zeker voor het aanzien van de mensen in de zorg en het onderwijs.

Om de ouders van onze leerlingen te helpen hebben we een nieuw project bedacht: “Meesterlijke ouders”. We zullen op diverse manieren de ouders gaan ondersteunen bij hun taken in het thuisonderwijs. Voor speciale aanvragen staan we natuurlijk altijd open.

Vandaag doen we de aftrap met een kort overzicht van suggesties t.a.v. het voorlezen. U kunt het artikel hierover hier downloaden.

voorlezen voor oudersDownload

Let de komende weken op onze website want we zullen over diverse onderwerpen korte artikelen plaatsen. Suggesties en verzoeken hiervoor zijn van harte welkom op onze info-email.

Onderwijs blijkt gewoon een vak te zijn: onze ambacht is meesterschap! Of, zoals de Grolsch als zei;” Vakmanschap is meesterschap.”
En, neem van mij aan: Het is het mooiste vak dat er is!