Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

Coronanieuws

Dyslexieonderzoek weer mogelijk

Met strenge beschermende maatregelen starten we na de meivakantie weer met het doen van onderzoeken. Met slechts één leerling per dag, begeleid door slechts één ouder en beschermd door een plexiglasscherm en nog een lijst met maatregelen willen we alle betrokkenen zo veel mogelijk beschermen tegen de besmetting met het virus.

Hiervoor hebben we een  protocol opgesteld.

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is er een behoorlijke lijst ontstaan met leerlingen die moeten worden onderzocht op dyslexie.

Ouders en scholen kunnen uiteraard nog leerlingen opgeven. Hoe eerder we de aanvraag binnen hebben hoe beter we kunnen inschatten of we voor de zomervakantie het onderzoek nog kunnen afronden.

Aanmeldingsformulier-EEDDownload

Behandelen op afstand

Het behandelen op afstand gaat weliswaar goed, maar ook onze medewerkers zullen weer blij zijn wanneer zij weer face to face  kunnen werken. Ook zij missen het directe contact. Wij moeten blij zijn met de technische middelen waarover we tegenwoordig kunnen beschikken. Omdat we het voorlopig op deze wijze zullen moeten doen zijn we op zoek naar het meest passende programma voor behandeling op afstand.

Oudervoorlichting

De oudervoorlichting, die we regelmatig in onze regio organiseerden, komt door alle maatregelen behoorlijk in de knel. Wij vinden dat de ouders  een heel belangrijke rol spelen in de behandeling van dyslexie. Zij dienen daarom hun kinderen goed te kunnen begrijpen. 

Daarom zoeken we een oplossing  in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten op afstand. Zodra we hiermee kunnen starten zullen we dat laten weten en zullen de eerste ouders hiervoor worden uitgenodigd. Ook dat is voor ons ook weer een spannende ervaring waarvan we veel hopen te leren.

Om van de nood een deugd te maken willen we van deze ellendige periode een leerzame periode maken. We zijn ervan overtuigd dat we de positieve ervaringen van deze gedwongen periode van afstand bewaren moeten gebruiken in de toekomst.