De invloed van lockdown

Vanwege de lockdownperioden in het basisonderwijs was onze verwachting van de progressie bij onze leerlingen niet hooggespannen; we verwachtten een daling van de resultaten. Niets blijkt echter minder waar ! Tot onze grote verrassing zijn onze leerlingen met EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) gemiddeld niet minder vooruit gegaan dan de voorgaande jaren. Veel ouders hebben ook aangegeven dat de kinderen het thuis vooral rustig vonden om aan hun huiswerk te werken. Dat zal overigens lang niet in alle gezinnen het geval geweest zijn. Ook de online begeleidingssessies werden niet als negatief ervaren.

Voordelen van online

Voor onze medewerkers is het overigen prettiger direct contact met de kinderen te hebben en weer terug op de scholen te kunnen zijn. Maar evaluatie- en adviesgesprekken met de ouders, teamvergaderingen, overleg met IB-ers en zorgteams en ook de begeleidingen verder in het land doen we nog steeds naar alle tevredenheid online. Het kost minder reistijd en werkt erg effectief. Ook kunnen we met zware gevallen twee korte periodes per week begeleiden.

Net niet ernstig genoeg dyslectisch

Maar hoe zal het zijn met de kinderen die ook last hebben van dyslexie en net niet zwak genoeg scoren om in aanmerking te komen voor de EED-zorg? Deze groep, die wellicht nog wel groter is dan die van de echte EED-ers, heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. Wellicht eens tijd om bij stil te staan. Zij vormen een soort ‘vergeten’ groep. Wij hebben al aanvragen van scholen om een deel van de extra gelden vanuit de overheid in te zetten voor deze kinderen. Noem ze maar ‘NNEGD’ (Net Niet Ernstig Genoeg Dyslectisch).
Speciaal voor deze groep komen we binnenkort met een aanbod naar de scholen. Ze kunnen ook door onze medewerkers worden getest op dyslexie. In dat geval krijgen ze ook een officiële verklaring en dat is voor de ouders die het anders zelf moeilijk kunnen bekostigen erg fijn.
Maar ze kunnen ook door onze medewerkers worden meegenomen voor een extra begeleidingstraject om de opgelopen achterstand te kunnen inhalen.

Begeleiding op locatie

Onze medewerkers komen door geheel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal op scholen voor de begeleiding van de EED-leerlingen. Deze scholen sturen wij na de meivakantie een aanbod voor diagnostiek en behandeling. Omdat onze medewerkers al op deze scholen komen voor de EED-leerlingen kunnen we ook zonder extra kosten deze leerlingen op school komen begeleiden.

Opgeven is nu al mogelijk middels een e-mail of telefoontje, maar binnenkort zal er op de website hiervoor een speciaal aanmeldformulier worden geplaatst.

Uiteraard kunt u onze medewerkers ook altijd aanspreken voor advies over zorgleerlingen.

Simon Eg, april 2021