Oudercursus bij EGES

Vanuit de visie op begeleiding van dyslexie zien wij van EGES, dyslexiezorg de oudercursussen als een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Al honderden ouders namen hier aan deel.
Vanwege de coronapandemie hebben we lange tijd geen oudercursussen kunnen geven. Inmiddels hebben de medewerkers hard gewerkt en geoefend om deze cursus ook digitaal met ZOOM te kunnen geven.

Wanneer dat weer mogelijk is zullen de ouders van onze leerlingen na de zomervakantie kunnen kiezen tussen de traditionele oudercursus op locatie en de digitale cursus via ZOOM. Hiervoor zullen we binnenkort via onze ‘webwinkel’ een aanbod doen en kan digitaal worden ingetekend op diverse data. Ook scholen kunnen hier hun medewerking aan verlenen door op eigen locatie i.s.m. ons een cursus te organiseren.

Voor ouders van onze eigen leerlingen is deze cursus (bijna) gratis. Louter vanwege het feit dat mensen niet geheel vrijblijvend intekenen zullen we een klein bedrag voor de reservering gaan vragen. Ook andere belangstellenden mogen intekenen maar betalen wel voor de cursus.

Het doel van de oudercursus is vooral ouders kennis en inzicht in dyslexie te vergoten. Hierdoor zullen ze de problemen van hun kind beter kunnen begrijpen. En dat betekent heel veel voor kinderen met dyslexie.
Vooral de inzichten vanuit de huidige wetenschap komen aan de orde. Met heldere schema’s wordt de ouders duidelijk gemaakt hoe het komt dat mensen met dyslexie anders moeten leren lezen, schrijven en leren.

Op deze digitale manier van intekenen zullen we op de website ook andere cursussen en diensten aanbieden. Te denken valt aan het verzorgen van een ouderavond of een dyslexiescreening.

Verder wensen wij een ieder een fijne zomervakantie

Simon Eg, directeur