Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

Tip 8: Tafels leren met dyslexie

Het onthouden van tafelsommen lijkt voor kinderen met dyslexie haast onmogelijk. De oorzaak hiervan ligt in het zwakke ‘objectgeheugen’ van iemand met dyslexie. Na het veelvuldige oefenen lijkt de kennis weer weg te zakken. De tijd dat je door de hele school dagelijks de tafels hoorde opdreunen ligt al lang achter ons. Vermoedelijk waren de kinderen met dyslexie in die tijd ze ook weer snel vergeten.

Wanneer het automatiseren van de tafels niet lukt, lijkt het onverstandig de kinderen nog langer hiermee te frustreren. Maar er is wel degelijk een alternatief: de tafels kunnen  uitrekenen i.p.v. kennen.

Het gaat er dan om tafelsommen vlot te berekenen, zodat het antwoord snel wordt gevonden. Ondanks dat het uiteraard meer tijd kost gaat de kwaliteit van het rekenen hiermee wel flink vooruit.

Met een ‘tafelmatrix’ kan de kennis eerst schematisch in kaart worden gebracht. We zien dan dat vooral de hogere tafels de meeste problemen kennen.

Laten we beginnen met de tafel van 9. Deze sommen zijn snel uit te rekenen omdat negen keer één keer minder is dan tien keer. 9×8 is daarom 80-8=72

Halveren en verdubbelen is ook een oplossing. Oneven getallen kunnen we dan het beste omdraaien: 7×8 = 8×7 De helft van 8×7 is 4×7 Daarom 8×7= 2×28

Wanneer ook dat laatste niet lukt gaan we verder terug met halveren en verdubbelen. Dan wordt het rijtje: 2×7=14 dus 4×7=28 en 8×7=56

Ook de tafel van zeven keren we om en rekenen we uit door de som te splitsen in eenvoudige tafelsommen 7×6 is 5×6 en 2×6 of 30 + 12 = 42

Om de tafels beter te kunnen uitrekenen is het trainen op het verdubbelen m.b.v. hoofdrekenen een uitstekende voorbereiding of ondersteuning. Het voordeel van deze training is ook dat het hoofdrekenen vlotter en beter lijkt te gaan. Het is alsof we het werkgeheugen hiermee trainen. 

Samenvattend:

Maak de leerling bewust van de reeds geautomatiseerde tafelkennis en de nog ontbrekende kennis. Oefen veelvuldig op het verdubbelen van eenvoudige getallen. Train daarna de verschillende soorten tafelsommen m.b.v. een vast patroon zoals hiervoor is uitgelegd.

Wanneer je de tafels niet kent, maar wel kunt snel uitrekenen, is dat een prima alternatief.