Screen je eigen kleuter

Volgens ons laatste nieuwsbericht adviseren wij de scholen alle kleuters te screenen op dyslexie. Dyslexie is immers erfelijk en is een ernstige bedreiging voor het aanvankelijk leesonderwijs. Dat betekent dat ouders met dyslexie hiervoor extra waakzaam moeten zijn. En kinderen met dyslexie worden met de kenmerken geboren; ze zouden dus ook moeten opvallen in groep 2.

We screenen om in groep 2 nog belangrijke oefeningen te kunnen doen om in groep 3 meer succesvol kunnen leren lezen. Dat is wel net iets anders dan de leesmethode aangeeft. Wanneer kinderen met dyslexie op een normale wijze de methode voor aanvankelijk lezen volgen, kunnen ze met de kerst nog niet lezen. Ook niet met extra oefeningen. Het gaat namelijk niet om meer oefenen, rijtjes lezen etc. Het gaat om anders oefenen.

Wacht bij het vermoeden van dyslexie dus niet tot de achterstand te hoog is opgelopen! 

In groep 2 gaat het om auditieve en taalkundige vaardigheden. Welke klanken hoor ik in dit woord? Wat hoor ik achteraan en wat vooraan? Hoeveel stukjes heeft dit woord? Wat zijn de woorden in deze zin? Welk woord rijmt op….? etc. etc.

Alle letters al kennen in groep 2 betekent weinig in groep 3. Het is ook zeker geen aanwijzing dat ze in groep 3 zullen gaan lezen. Goede auditieve vaardigheden zijn dat wel. Kinderen met dyslexie moeten al vanaf eind groep 2 en zeker begin groep 3 deskundig worden begeleid met extra aanpassingen bij het aanvankelijk lezen en schrijven. Informatie hierover bij EGES, dyslexiezorg.

Screenen kunnen ouders ook zelf of liever nog in samenwerking met de kleuterleidster die het kind dagelijks ziet. Neem er even rustig de tijd voor, vink de betreffende items af en ziet direct de berekening en de uitslag.
Uiteraard geven wij graag advies over de aanpak. Vermoedelijk komt er in het voorjaar een aanbod voor ouders en kleuterleidsters wat te doen in die periode van het jaar. Houd de nieuwsrubriek in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

kleuter screenenlijst downloaden