Lees veel voor

We weten natuurlijk al lang dat voorlezen aan kinderen de taalontwikkeling stimuleert. Voor kinderen met dyslexie is voorgelezen worden nog belangrijker. Naast de ontwikkeling van de taal in het algemeen, vergroot het voorlezen de woordenschat, de zinsbouw en de taalbeschouwing.

In deze tijd van multimedia, waarin we ouders met de telefoon in de hand achter de kinderwagen zien lopen, hebben kinderen steeds meer behoefte aan natuurlijke taalontwikkeling. Het voorlezen kan daar een heel belangrijke rol in spelen. Bovendien geeft het de mogelijkheid met het kind in gesprek te komen.
Voorlezen kan niet te vroeg beginnen.

Interactief

Zoals gebruikelijk lazen veel ouders voor het slapen gaan de kinderen een stukje voor. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Elke dag een stukje voorlezen is op zich al heel goed voor een kind. Maar wanneer we het interactief maken en met het kind in gesprek raken over de inhoud van de tekst heeft dat nog veel meer voordelen. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
Interactiviteit kan worden verspreid over de periode voor het lezen, tijdens het lezen en na het lezen.
Voor het lezen kan worden gesproken over het boek, de plaatjes en de tekst van de vorige dag. Tijdens het lezen kan het gesprek gaan over bepaalde woorden en uitdrukkingen, een gevoel of ervaring uit de tekst of een voorspelling over het verhaal. En na het voorlezen kan er uiteraard vooruit worden gekeken over de verwachting en teruggeblikt op de ervaringen. Maar het kind kan ook worden uitgenodigd om in eigen woorden nog eens te vertellen wat er nu zo leuk, spannend of eng was in het verhaal.

Kortom: elke ouder of begeleider en leerkracht kan op de eigen manier interactief met het kind aan de slag. En hiermee ontwikkel je op een natuurlijke wijze de actieve en passieve taalschat van kinderen. En dan heb ik het nog niet eens over het belang van de individuele aandacht.

Woordenschat

Voor kinderen met dyslexie is de ontwikkeling van de passieve maar vooral de actieve woordenschat van extra groot belang. Dat komt omdat per definitie het ‘objectengeheugen’ minder toegankelijk is dan wanneer er geen sprake zou zijn van dyslexie. Een veelvuldig gebruik van de woordenschat verbetert deze functie en vermindert de ‘woordvindingsproblemen’. Hoe vaker gebruikt wordt gemaakt van de woordenschat tijdens het spreken hoe sneller de woorden uit het geheugen naar boven komen. Uitlokken tot een gesprek over een verhaal is hiervoor een uitstekend middel omdat hier vaak andere woorden moeten worden gebruikt dan in de dagelijkse taal van het kind zelf.

Een ander aspect is dat kinderen met dyslexie last kunnen hebben van woordverminkingen. Als voorbeeld geven wij vaak het woord ‘vakantie’ dat kinderen mogelijk langdurig als ‘verkantie’ kennen. Praten over dergelijke woorden kan het inzicht en het woordbegrip doen toenemen. En dat kan dan weer worden toegepast tijdens het interactief voorlezen.

Kinderboeken

Helaas zijn de bibliotheken door bezuinigingen vaak uit veel plaatsen verdwenen, maar het aanschaffen van boeken is nog nooit zo eenvoudig geweest sinds ze vandaag besteld en morgen al in huis zijn.

Op de website kinderboeken.nl kunt u niet alleen veel informatie vinden over leuke en goed kinderboeken, maar u kunt zich op opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
Eigenlijk hoort elke school moeten kunnen beschikken over een eigen bibliotheek met aantrekkelijke en moderne kinderboeken. Elk jaar een budget of actie is hiervoor noodzakelijk. Maar wat is er op tegen om ingelezen boeken te verzamelen en de ouders vragen deze aan de school te schenken. Dan kunnen kinderen uit de gezinnen waar geen boeken worden aangeschaft deze mee naar huis nemen.
Ideeën genoeg om actie te ondernemen. Wij horen graag de ervaringen.