Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

Ernstige dyslexie (ED) aanmelden jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2022 geldt het nieuwe protocol dyslexie voor de vergoede jeugdzorg.

Voor de diagnostiek door de zorginstelling zijn er een aantal stengere regels waardoor het stellen van de diagnose ED (ernstige dyslexie) voor een aantal aangemelde leerlingen niet meer kan worden toegepast. Zij krijgen dan de diagnose matige of lichte dyslexie. 

Het protocol raadt extra zorg en begeleiding voor leerlingen met matige dyslexie wel aan, maar de overheid stelt daar geen vergoedingen tegenover. Het onderzoek wordt dan wel vergoed.

Verder kent het protocol wel een ‘verruiming’ voor wat betreft de aanmelding; leerlingen met een andere stoornis als autisme of AD(H)D wel mogen worden aangemeld voor onderzoek en behandeling (comorbiditeit). Bij zeer ernstige stoornissen dient er wel overleg te zijn met de  behandelaars over de aanpak.

Een ander belangrijke wijziging bij de aanmelding is het feit dat er alleen nog wordt gekeken naar de zwakke scores van de testen op woorden lezen: De Drie-Minuten-Test (DMT). Dus de zwakke spelling telt bij de aanmelding niet meer mee.

Drempelwaarden DMT

Belangrijk zijn dus de drempelwaarden van de DMT. Daarom is het van groot belang twee maal per jaar de DMT bij alle kinderen en minstens bij de technisch zwakke lezers te blijven afnemen.

De drempelwaarden (E-scores) van de DMT zijn:

M3: <7, E3: <9, M4: <22, E4 <24*, M5: < 37*, E5: <41, M6: <48*, E6: <55, M7: <64*, E7: <65, M8: <72

Let hierbij op de ruwe scores. Dat kan net een puntje schelen…..

Doublures

Helaas komen we nogal eens tegen dat het LLVS van de school op de computer de zittenblijvers geen juiste scores geeft, terwijl het DLE wel met tien wordt verhoogd. Houd bij deze leerlingen dus zelf de mogelijke E-scores goed in de gaten.

Corona

In de lock-downperiode van de coronapandemie zijn scholen wel eens niet in staat geweest alle DMT-testen uit te voeren. De aanmelding mag dan toch plaatsvinden en het is aan de regiebehandelaar/ GZ-psycholoog van de zorginstelling om dat te beoordelen.

Dat geldt overigens ook voor de perioden van extra zorg op zorgniveau 2/3. De uitvoering hiervan behoort bij een speciale leerkracht te liggen, maar tijdens het thuisonderwijs mag dat ook door de ouders zijn uitgevoerd. Zorg dus voor een goede beschrijving en verslaglegging en laat de beoordeling hiervan weer over aan de regiebehandelaar van de zorginstelling.

Groep 3

Theoretisch kunnen er geen aanmeldingen plaatsvinden van leerlingen uit groep drie omdat het protocol daar niet in voorziet. Er moet immers eerst drie maal een E-score zijn behaald en bovendien moet er de nodige extra zorg op zorgniveau 2/3 zijn uitgevoerd.

Toch kan het voorkomen dat er kinderen al voor groep 3 duidelijke kenmerken van dyslexie vertonen en dat er ook nog erfelijkheid en rol speelt.

EGES, dyslexiezorg heeft op dit gebied veel ervaring, maar deze zorg kan (nog) niet vallen onder de gemeentelijke jeugdzorg. Wij zouden hiermee wel graag in overleg met gemeenten pilots willen uitvoeren. 

Wij zijn een groot voorstander van preventieve aanpak in groep 2/3. Hiervoor kennen wij het VISNET-project dat door elke school kan worden uitgevoerd. Wij hebben de overtuiging dat dit project veel uitval en zorgtrajecten zou kunnen voorkomen. Preventie voorkomt natuurlijk geen dyslexie maar wel een aantal zorgtrajecten.

Tot nu toe kunnen wij voor kinderen van groep 3 slechts particuliere zorg aanbieden. 

Geen ED en toch dyslexie?

Nog steeds horen we dat er leerkrachten zijn die ouders vertellen dat er van dyslexie geen sprake kan zijn wanneer aan de eisen van protocol 3.0 (nog) niet is voldaan. Dat is uiteraard een verkeerde voorstelling van zaken. Immers de diagnostiek geeft bij de normen van dyslexie drie mogelijkheden:

  1. Ernstige dyslexie, vallend onder de vergoedingsregeling van de jeugdzorg
  2. Matige of milde dyslexie, waarvoor geen vergoede zorg mogelijk is, maar waarbij wel extra zorg noodzakelijk blijft.
  3. Lichte dyslexie, waarbij de leerling wel adviezen en faciliteiten nodig heeft om met succes de opleiding te kunnen doen.

Voor de laatste twee gradaties kennen we geen vergoedingen en moet de externe hulp dan ook particulier worden betaald. Soms wordt het ook door de school bij ons ingekocht.

Aanmelden

Bij EGES, dyslexiezorg is de aanmelding snel geregeld. Op de website kiest u voor ‘Aanbod’ en daarna voor ‘Aanmeldingen’ . De aanmeldingen voor de jeugdzorg kan de school hier heel eenvoudig doen. U vult de gegevens van de school en de leerling in en uploadt de bestanden van de toetsen en verslagen. Daarna krijgt de school een e-mail met het verzoek om een digitale handtekening onder de aanvraag te zetten. Voor de school is de aanmelding dan gereed.

Wanneer de aanvraag bij ons ondertekend binnen is gekomen krijgen de ouders digitaal een vragenlijst toegestuurd.

Vanaf het moment dat ook deze vragenlijst bij ons binnen is gekomen en compleet is bevonden gaat het dossier naar de medewerker die het onderzoek zal gaan doen. Deze neemt dan zo snel mogelijk contact op met de ouders om de eerste afspraak in te plannen.

Particuliere onderzoeken moeten nog telefonisch of per e-mail worden aangevraagd, maar zullen binnenkort ook via de website digitaal kunnen worden aangevraagd.

Samenvattend:

Simon Eg

directeur EGES, dyslexiezorg