Vakantie:

Wij zijn gesloten van 22 juli tot en met 27 augustus.

3×3=9 ieder zingt z’n eigen lied!

In het Nederlands zijn er 3 keer 3 vreemde clusters welke je anders schrijft dan klinken. Door deze clusters op een ritme/melodietje te herhalen leer je ze sneller herkennen. Want “3×3= zèhes” dat klinkt toch niet? 

Pak of maak 12 kaartjes: 3 iets grotere en 9 kleinere. Op de 3 iets grotere kaartjes laat je je kind een beer, een haai en een leeuw tekenen. Vervolgens schrijf je op de andere kaartjes de klankstukken: eer oor eur / aai ooi oei / eeuw ieuw uw 

Let bij het schrijven op de juiste schrijfwijze van de blokletters. Daarna hussel je de kaartjes door elkaar en moet je kind de plaatjes op de juiste volgorde leggen. 

Dus eerst de beer met daar onder de eer-oor-eur, vervolgens de haai met de kaartjes aai-ooi-oei en als laatste de leeuw met eeuw-ieuw-uw. Dit spelletje kun je regelmatig herhalen.  

Veel succes!