Vreemde clusters leren herkennen 

In de tip hiervoor hadden we het al even over de 3×3=9 regel. Vreemde clusters die anders klinken dan je ze schrijft zoals: -eer, -oor, -eur / -aai, -ooi, -oei / -eeuw, -ieuw, -uw. Omdat het anders klinkt dan je het schrijft, is dit moeilijk voor kinderen met dyslexie. Bij het spellen is het van belang eerst te herkennen om welk stukje het gaat voordat je het woord opschrijft. Dit kun je oefenen door middel van een leuk spelletje.

  1. Maak kaartjes met woorden waarin één van deze clusters voorkomt zoals ‘beer’ (het gaat hier dus om het herkennen van het stukje -eer) of ‘nieuw’ (het gaat hier dus om het herkennen van het stukje -ieuw) etc. Een woordenlijst kun je hieronder downloaden of haal de woorden uit de huiswerkopdrachten die je kind mee naar huis gekregen heeft.
  2. Draai één voor één een kaartje om en lees het woord voor. Als je kind een woord hoort met een stukje -eer, -oor of -eur moet de grond aangeraakt worden. Als je kind een woord hoort met een stukje -aai, -ooi of -oei moet de lucht insprongen worden. Als je kind een woord hoort met een stukje -eeuw, -ieuw of -uw moet de tong uitgestoken worden.
  3. De woorden die je gedaan hebt, verzamel je op een apart stapeltje. Als het spel klaar is, leest je kind de woorden voor.
EGES-Dyslexiezorg-3×3-clustersDownloaden