FIK-2 begrippen uitgelegd

Fonologische verwerking

Het kernprobleem van dyslexie is het verwerken van klanken en tekens van de taal: de fonologische verwerking.

Intelligentie

Er zijn zowel intelligente als niet intelligente dyslectici. Intelligente dyslectici hebben vaak zelf allerlei trucs bedacht om met hun dyslexie om te gaan of problemen te verbergen. Wanneer de dyslecticus normaal intelligent overkomt, verwacht je geen problemen bij lezen en spellen. Een dyslecticus presteert bij bepaalde taken altijd onder het verwachte niveau.

Kennisverwerving

De meeste dyslectici hebben problemen met het verwerven van kennis. De kennis van lezen en spellen in onvoldoende, maar kan ook bij andere vakken tegenvallen (bijvoorbeeld onthouden van tafels, codes, topografische kennis etc).

Toepassen van kennis

Kennis die wel aanwezig is, past de dyslecticus niet altijd toe. Die kennis is dan niet goed geautomatiseerd.

Werkhouding

Dyslectici zijn lezen en schrijven vaak vervelend gaan vinden. Bovendien zijn veel lees- en schrijftaken erg ingewikkeld en complex voor hen. Mede hierdoor ontstaan problemen in de werkhouding. Een goede werkhouding zoals interesse en betrokkenheid kunnen juist compenserend werken.