Kenmerken van leesproblemen

Bron: Shaywitz, S. E. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. Vintage.

De peuter

De kleuter

De aanvankelijk lezer

Het kind na groep 3