€27.50

Deze informatieboekjes worden gebruikt bij de oudercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Het geeft de nodige informatie over de behandelmethodieken van EGES, dyslexiezorg bij het leren lezen, schrijven en spellen.

Inhoud (27 pagina’s) : 
– Ernstige dyslexie en landelijk protocol
– Leerstrategieën
– Problemen bij aanvankelijk lezen
– Spellingherkenning als leesstrategie
– Technisch en begrijpend lezen

Opmerking: U kiest hier voor één of meer bundels van 5 boekjes. De prijs is dus per bundel van 5. In de webshop kunt u ook losse boekjes bestellen, die per brief worden verstuurd.