€6.50

In dit boekje vindt u als ouder, leerkracht, IB’er of PABO-student een uitleg van onze begeleidingsmethoden voor leren lezen, schrijven en spellen.
Inhoud (27 pagina’s) :
– Ernstige dyslexie en landelijk protocol
– Leerstrategieën
– Problemen bij aanvankelijk lezen
– Spellingherkenning als leesstrategie
– Technisch en begrijpend lezen

Dit boekje wordt ook gebruikt bij de oudercursussen en voorlichting.