Dyslexie

Definitie

Er zijn mooie wetenschappelijke definities voor dyslexie. Uitgaande van de publicaties hierover kan worden gezegd dat een dyslecticus altijd problemen heeft met:

  • De verwerking van de lettertekens en van de klanken.
  • Het vergroten van kennis bij het leren van ‘droge’ feitenkennis
  • Het geautomatiseerd toepassen van die kennis bij schriftelijke en mondelinge  taken. Vaak ook bij hoofdrekenen.
  • Het tempo, de complexe taken en de concentratie bij schriftelijke en/of mondelinge taken

Wanneer er problemen zijn op het gebied van lezen en spellen hoeft iemand dus niet altijd dyslectisch te zijn. Ook andere oorzaken zijn mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • De persoon leert over het algemeen erg moeilijk. (moeilijk lerend)
  • Er is onvoldoende aandacht besteed aan de leerproblemen.(didactische verwaarlozing)
  • De persoon heeft een periode geen (goed) onderwijs genoten door ziekte, wisseling van school of leerkracht.
  • Er spelen andere problemen of zorgen een rol. (emotioneel of pedagogisch)

 

Onze visie

Begin jaren 90 was ‘FIK-2’ het eerste uitgebreide pakket voor signalering, onderzoek en behandeling van dyslexie dat landelijke bekendheid genoot. En dat was dus ver voordat er een landelijk protocol in opdracht van het ministerie werd ontwikkeld.

Het FIK-2-pakket werd destijds door veel onderwijsbegeleidingsdiensten en nascholingsinstituten in hun aanbod opgenomen. De laatste tien jaar is FIK-2 door de landelijke aandacht voor het protocol ernstige leesproblemen (en dyslexie) en de ontwikkelingen rond de zorgverzekeringen naar de achtergrond geraakt. Vanuit de vragen die nog steeds binnenkomen blijkt er nog wel belangstelling te zijn voor het pakket. Hieraan is ook te merken dat het pakket, zeker op onderdelen, het nog steeds wordt gebruikt, ook door instellingen waaraan het nooit is overgedragen……

Handelen bij dyslexie

Lees artikel

HET FIK-2 PRINCIPE

Het FIK-2 principe en de bijbehorende materialen werden vanaf 1993 op basis van de wetenschappelijke, leertheoretische inzichten ontwikkeld door Sytske Aukes en Simon Eg, werkgroep ‘Dyslexie’ van de SBD Kop van Noord-Holland (na de grote fusie rond de eeuwwisseling bestaat deze niet meer).

Hiervoor zijn materialen ontwikkeld voor signalering, onderzoek en behandeling voor jonge kinderen (kleuters) tot en met leerlingen in de brugklassen van het VO. Deze ideeën zijn en worden nog steeds verder ontwikkeld door EGES, Dyslexiezorg NH. Alle materialen zijn in hun nieuwste versie nog steeds te verkrijgen. Bij het ontdekken, onderzoeken en behandelen van dyslexie wordt, vanuit het zogenaamde ‘FIK-2’-principe, gekeken naar de volgende vijf gebieden:

F: Fonologische verwerking

Het kernprobleem van dyslexie is het verwerken van klanken en tekens van de taal: de fonologische verwerking.

I: (algemene) Intelligentie

Er zijn zowel intelligente als niet intelligente dyslectici. De eersten hebben vaak zelf allerlei trucs bedacht om met de dyslexie om te gaan of hun problemen te verbergen. Wanneer de dyslecticus bovendien normaal intelligent overkomt, verwacht je geen problemen bij lezen en spellen. Een dyslecticus presteert bij bepaalde taken altijd onder het verwachte niveau.

K: (verworven) Kennis

De meeste dyslectici hebben gebrek aan voldoende kennis bij het lezen en spellen. Bovendien kan ook kennis bij andere vakken tegenvallen (bijvoorbeeld bij rekenen).

T: Toepassen van kennis

Kennis, die wel aanwezig is, past de dyslecticus niet altijd toe. Die kennis is dan niet goed geautomatiseerd.

W: Werkhouding

Dyslectici zijn lezen en schrijven vaak vervelend gaan vinden. Bovendien zijn veel lees- en schrijftaken erg ingewikkeld en complex voor hen. Mede hierdoor ontstaan problemen in de werkhouding.

Dyslexie en handschrift

Lees artikel

MAUREEN LOVETT

De principes van Maureen Lovett vormden rond 1990 de basis van de FIK-2-materialen voor herkenning, diagnosticering en behandeling van dyslexie. De effectieve en leerstrategische aanpak van de Canadese programma’s voor zwakke lezers en spellers zijn door de medewerkers van EGES vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie. Ze vormen de basis van het BAAT-spiekschrift en leesprogramma van EGES ten bevoeve van het protocol voor zeer ernstige dyslexie.

Wij hebben een aantal van haar artikelen vertaald. Dat zijn de volgende artikelen.

Kenmerken van leesproblemen

bron: Overcoming Dyslexia by Sally Shaywitz M.D., New York, NY: Alfred A. Knopf, 2003 De peuter… lijkt geen belangstelling te hebben voor taalspelletjes als nazeggen en rijmen. heeft problemen met de bekende kleuterrijmpjes. spreekt regelmatig woorden verkeerd uit en blijft hardnekkig steken in peutertaal. kent de letters van de eigen naam niet. heeft moeite met de namen van...

Lees verder

Hoe help je je eigen kind?

1. Praat met je kind van jongs af aan. Verklank de letters, vraag je kind naar een mening en geef de tijd om na te denken. 2. Leer je kind na te denken over wat gelezen wordt. Stel je kind vragen na het samen lezen zoals: ”Wat is er gebeurd?” en “Wat zal er nu gaan gebeuren, denk...

Lees verder

Effectieve interventies

De voornaamste kenmerken van goed werkende remediëring volgens Maureen Lovett in het Canadese programma “PHAST,Empower Reading”. De vaardigheden van lezen en schrijven van kinderen en volwassenen ontwikkelen zich door effectieve instructie en steeds moeilijker wordende oefeningen. Onderzoek heeft aangetoond dat effectieve programma’s: zich direct richten op de essentiële problemen en intensieve remediëring geven van de basale spraak/taal/fonologische gebreken....

Lees verder

Advies, begeleiding & coaching bij dyslexie

Mamma Mia !!!

Voor alle medewerkers van EGES, dyslexiezorg was donderdag 31 januari een bijzondere geslaagde dag.Als VIPS werden wij ontvangen in het Beatrixtheater in Utrecht door een speciale gastvrouw die ons vanaf zes uur begeleidde van restaurant naar theater en ons in de pauze voorzag van hapjes en drankjes.Wij hebben...

Lees verder

Super opsteker !

Na de evaluatie van de eerste serie behandelingen zijn de ouders van onze leerlingen erg blij met de vooruitgang van hun kind.De ouders van Anouska wilden dat eens duidelijk laten blijken aan hun dochter. Die was uiteraard superblij met deze trotse ouders! Ook superblij zijn onze medewerkers wanneer...

Lees verder

20 jaar EGES !!

In 1999 is EGES door mij opgericht omdat er in die tijd een enorme behoefte was aan gespecialiseerde directe dyslexiebegeleiding. Destijds werkte ik bij de regionale OBD als dyslexiespecialist en heb daar samen met mijn collega de FIK-2 principes ontwikkeld. Wij stonden hiermee landelijk in de schijnwerpers. Mijn...

Lees verder

Vacature administratief medewerker

Vanwege uitbreiding van dienstverlening zijn wij op zoek naar een extra Administratief medewerker (CIRCA 8 UUR PER WEEK)   Functieomschrijving : Opstellen van offertes voor de particuliere dienstverlening Opstellen en versturen van facturen naar particulieren Invoeren van facturen en rekening in de boekhouding (Exact-online) Controleren van betalingen Ondersteunen...

Lees verder

Vacature orthopedagoog

Vanwege de uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG (CIRCA 24 UUR PER WEEK) Functieomschrijving: begeleiden en trainen van leerlingen met (ernstige) dyslexie (EED-trajecten),  onderhouden van elektronische patiëntendossiers en het archief,  voeren van gesprekken met cliënten en ouders,  onderhouden van contacten met...

Lees verder

SchouderCom

Sinds kort gebruiken wij de communicatie-app SchouderCom (school-ouder communicatie). Deze app willen we gaan gebruiken om de communicatie tussen ouders en EGES medewerkers te stimuleren. Via deze app kan bijvoorbeeld een heen-en-weer schriftje worden bijgehouden en afwezigheid worden gemeld. Ouders kunnen eventueel de leerkracht en/of andere personen toegang...

Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomsten

De voorlichtingsbijeenkomsten over dyslexie zijn een succes! We hebben reeds drie avonden met enthousiaste ouders over dyslexie gepraat. Donderdag 22 februari zijn we in Schagen. Hier kunt u zich nog voor aanmelden. Ook kunt u zich nog aanmelden voor de avond in Oosthuizen op 8 maart. Aanmelden kan...

Lees verder

Even voorstellen

Als dochter van, ben ik al een aantal jaren in dienst bij EGES. Zonder het doel om uiteindelijk bij EGES te gaan werken als dyslexiebehandelaar ben ik Pedagogische Wetenschappen gaan studeren. Eerst heb ik in Groningen mijn bachelor behaald. Daarna ben ik naar Leiden verhuisd, waar ik een...

Lees verder

Dyslexie in DSM-V

Het ministerie wil dat in Nederland alle GZ-psychologen vanaf 1 januari 2017 gebruik gaan maken van het nieuwe internationale standaardwerk voor diagnostiek DSM-V voor geesteswetenschappen. De psychologen van EGES zijn hier klaar voor. Sterker nog: zij gebruiken de nieuwe standaarden al. Mede omdat EGES ook voor internationale organisaties...

Lees verder

‘The Daily Mile’ van Wennemars.

In Engeland en Schotland is het lopen van de dagelijkse mijl al een groot succes. Erben Wennemars is de promoter van deze nieuwe trend in Nederlandse scholen. Door elke dag ongeveer anderhalve kilometer te rennen raken kinderen overgewicht kwijt. Gewoon even een kwartiertje buiten rennen tussendoor, zonder speciale...

Lees verder