Lidwoorden de, het, een

De lidwoorden ‘de’, ‘het’ en ‘een’ worden door kinderen met dyslexie vaak verward of verkeerd uitgesproken. Deze woorden hebben allemaal een stomme klank; wij noemen ze ‘stomme woordjes’. We spreken deze woorden uit als: “duh”, “ut” en “un”. Als je kinderen stimuleert om vloeiend...

Klanken benoemen

Gooi met een bal over en weer, noem bij het gooien een woord. Degene die de bal vangt mag alleen de klanken benoemen die je in het woord hoort. Bijvoorbeeld: ‘spelen’; de klanken zijn ‘ee’, ‘uh’ of ‘kabouter’; de klanken zijn ‘aa’, ‘ou’, ‘uh’...