Vreemde clusters leren herkennen 

In de tip hiervoor hadden we het al even over de 3×3=9 regel. Vreemde clusters die anders klinken dan je ze schrijft zoals: -eer, -oor, -eur / -aai, -ooi, -oei / -eeuw, -ieuw, -uw. Omdat het anders klinkt dan je het schrijft, is dit...

3×3=9 ieder zingt z’n eigen lied!

In het Nederlands zijn er 3 keer 3 vreemde clusters welke je anders schrijft dan klinken. Door deze clusters op een ritme/melodietje te herhalen leer je ze sneller herkennen. Want “3×3= zèhes” dat klinkt toch niet?  Pak of maak 12 kaartjes: 3 iets grotere...

Op reis met de trein

Woorden met ‘de korte ei’ komen minder vaak voor dan woorden met ‘de lange ij’. Daarom leren we de woorden met ‘ei’ uit ons hoofd. We hebben een grappig verhaal bedacht waar alle woorden met een ‘ei’ in voor komen. De kinderen maken er...

Kikker en vogel (kort-lang) luisterspel

Pak twee lege vellen gekleurd papier. Maak op het ene vel een tekening van een kikker en op het andere vel een vogel. Noem een woord met open lange klank (zoals vo-gel) of een gesloten korte klank (zoals kik-ker). Je kind luistert goed naar...

Bewegen met 3×3=9 

Maak 9 verschillende kaartjes met de clusters eer/oor/eur, aai/ooi/oei en eeuw/ieuw/uw. Verdeel de kaartjes over de kamer. Noem een woord met dit cluster erin. Je kind rent naar het goede kaartje. Bij het vinden van het kaartje benoemt hij/zij het cluster hardop en bedenkt...

Lidwoorden de, het, een

De lidwoorden ‘de’, ‘het’ en ‘een’ worden door kinderen met dyslexie vaak verward of verkeerd uitgesproken. Deze woorden hebben allemaal een stomme klank; wij noemen ze ‘stomme woordjes’. We spreken deze woorden uit als: “duh”, “ut” en “un”. Als je kinderen stimuleert om vloeiend...

Klanken benoemen

Gooi met een bal over en weer, noem bij het gooien een woord. Degene die de bal vangt mag alleen de klanken benoemen die je in het woord hoort. Bijvoorbeeld: ‘spelen’; de klanken zijn ‘ee’, ‘uh’ of ‘kabouter’; de klanken zijn ‘aa’, ‘ou’, ‘uh’...