Dyslexie en vakantie

In dit document behandel ik een paar vragen waarmee ik al ruim vijftig jaar wordt geconfronteerd. Moet je blijven oefenen in de vakantie en heeft doubleren zin? Uiteraard is elk kind anders, maar wat zijn de overwegingen? Natuurlijk is het maar een mening, maar...

Lees veel voor

We weten natuurlijk al lang dat voorlezen aan kinderen de taalontwikkeling stimuleert. Voor kinderen met dyslexie is voorgelezen worden nog belangrijker. Naast de ontwikkeling van de taal in het algemeen, vergroot het voorlezen de woordenschat, de zinsbouw en de taalbeschouwing. In deze tijd van...

Tweetekenklanken direct ‘verrijken’.

De Romeinen leerden ons de tekens voor de klinkers zoals we die nu gebruiken. Voor de andere klanken van onze taal hadden zij geen teken. Hiervoor hebben wij zelf een combinatie gemaakt van twee klinkers. Wij noemen ze de tweetekenklanken oe, ui, eu, ou,...

Maak klokkijken eenvoudig

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met klokkijken op een analoge klok met wijzers. Vooral kleuters en kinderen van groep 3/4 zien we ermee worstelen. En dat is niet nodig door een eenvoudige ingreep. In de wetenschappelijke literatuur zal je weinig vinden over dit...

Screen je eigen kleuter

Volgens ons laatste nieuwsbericht adviseren wij de scholen alle kleuters te screenen op dyslexie. Dyslexie is immers erfelijk en is een ernstige bedreiging voor het aanvankelijk leesonderwijs. Dat betekent dat ouders met dyslexie hiervoor extra waakzaam moeten zijn. En kinderen met dyslexie worden met...

Tip 10: Clusteren helpt

Eén van de zwakke kenmerken bij dyslexie is het onthouden van leerstof op lange termijn. Zoals we al eerder hier en hier aangaven is het verrijken van leerstof hierbij een goede strategie.  Een andere strategie is het clusteren. Een goed voorbeeld is het beter...

Tip 9: Samen lezen, ja leuk!

In het begin van groep 3 is het altijd lastig met kinderen samen te lezen. Van de ene kant zijn ze erg trots wanneer ze plotseling kunnen lezen wat er staat. Soms zien ze in de auto ergens op een gebouw een woord staan...

Tip 8: Tafels leren met dyslexie

Het onthouden van tafelsommen lijkt voor kinderen met dyslexie haast onmogelijk. De oorzaak hiervan ligt in het zwakke ‘objectgeheugen’ van iemand met dyslexie. Na het veelvuldige oefenen lijkt de kennis weer weg te zakken. De tijd dat je door de hele school dagelijks de...

Tip 7: Spraaksynthese als oplossing?

Door de ontwikkeling van de micro-elektronica is het sinds de jaren tachtig mogelijk teksten te laten uitspreken door de computer. Momenteel is dit met een smartphone al heel normaal. Dat lijkt een mooie oplossing voor mensen die slecht kunnen lezen. Ouders stellen ons de...

Tip 6: leer een tekst schrijven

De meeste kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het schrijven van een tekst, een werkstuk, spreekbeurt of of een verhaal. Dat heeft een aantal oorzaken waarop ik in dit artikel niet verder zal ingaan. Maar het vinden van de juiste woorden is één...