Tip 9: Samen lezen, ja leuk!

In het begin van groep 3 is het altijd lastig met kinderen samen te lezen. Van de ene kant zijn ze erg trots wanneer ze plotseling kunnen lezen wat er staat. Soms zien ze in de auto ergens op een gebouw een woord staan...

Tip 8: Tafels leren met dyslexie

Het onthouden van tafelsommen lijkt voor kinderen met dyslexie haast onmogelijk. De oorzaak hiervan ligt in het zwakke ‘objectgeheugen’ van iemand met dyslexie. Na het veelvuldige oefenen lijkt de kennis weer weg te zakken. De tijd dat je door de hele school dagelijks de...

Tip 7: Spraaksynthese als oplossing?

Door de ontwikkeling van de micro-elektronica is het sinds de jaren tachtig mogelijk teksten te laten uitspreken door de computer. Momenteel is dit met een smartphone al heel normaal. Dat lijkt een mooie oplossing voor mensen die slecht kunnen lezen. Ouders stellen ons de...

Tip 6: leer een tekst schrijven

De meeste kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het schrijven van een tekst, een werkstuk, spreekbeurt of of een verhaal. Dat heeft een aantal oorzaken waarop ik in dit artikel niet verder zal ingaan. Maar het vinden van de juiste woorden is één...

Tip 5: Stuur dyslexie op vakantie

Heb je ook last van dyslexie tijdens de vakantie? Die vraag kan je tweeledig opvatten: ‘Ben ik in de vakantie ook dyslectisch?’ of ‘Moet ik ook in mijn vakantie veel oefenen?’ Dyslectisch of dyslexie Er wordt wel eens beweerd dat iemand niet dyslectisch is, maar dyslexie heeft. Hiermee...

Tip 4: leer beter topo door verrijking

Naast problemen met het verwerken van ‘talige’ informatie zijn mensen met dyslexie zwak in het oproepen van droge feiten. Stampen, herhalen en automatiseren heeft weinig nut. Zeker op de lange termijn ‘zakt’ alles weer weg. Dat is voor kinderen vervelend en frustrerend.Het moet dus anders....

Tip 3: Vergroot de woordenschat met achtervoegsels

Woorden kunnen beter worden begrepen wanneer je de betekenis van de delen kunt verklaren. Bij verkleinwoorden weten de kinderen wel dat het achtervoegsel –je of –tje betekent dat iets klein is, maar van veel achtervoegsels is de betekenis niet bekend.De zwakke fonologische verwerking kan...

Tip 2: Leer de juiste klanken aan

In de methodes voor aanvankelijk lezen worden de klanken van de klinkers in de eerste maanden aangeleerd voor een gesloten klank en niet voor een open klank. In de periode daarna moeten de ‘letterdief’ en ‘dubbelzetter’ er bij komen om deze verwarrende didactiek weer...

Tip 1: Alleen blokschrift aanleren

Een ‘slordig’ handschrift wordt al heel lang als een kenmerk van dyslexie gezien. De oorzaak hiervan is de fonologische complexiteit van verbonden schift. Alleen het juist aanleren van blokschrift kan dat voorkomen.