Onze aanpak aflevering 3: Compenserende Strategieën

Onze aanpak aflevering 2: Tekens en klanken

Waar komen onze tekens en klanken vandaan? Waarom noemen we een klinker een klinker? Hoe leg je dit zo goed mogelijk uit aan een kind met dyslexie? De antwoorden op deze vragen vertelt Simon in onze tweede video met uitleg over onze aanpak. Bekijk...

Leesplezier stimuleren: onze tips voor ouders bij boekselectie voor kinderen

Voor de meeste kinderen met dyslexie is lezen niet de leukste bezigheid. Toch is het belangrijk dat ook kinderen met dyslexie veel lezen. Hoe krijg je voor elkaar dat je dyslectische kind toch gaat lezen? Hieronder wat tips van ons. Boekkeuze Waar moet je...

Voorlezen doet lezen!

Voorlezen blijft een belangrijk onderdeel van de opvoeding tijdens de gehele kindertijd. Kinderen zijn nooit te oud om voorgelezen te worden. Ik ben zelf de oudste van zes kinderen en heb dus tot diep in mijn tienerjaren mogen profiteren van een moeder die veel...

Dyslexie en vakantie

In dit document behandel ik een paar vragen waarmee ik al ruim vijftig jaar wordt geconfronteerd. Moet je blijven oefenen in de vakantie en heeft doubleren zin? Uiteraard is elk kind anders, maar wat zijn de overwegingen? Natuurlijk is het maar een mening, maar...

Compenserende leerstrategie: humor!

Heb je onze vorige tip gelezen? Ken je nog de etymologie van het woord ‘chauffeur’? Nee? Misschien werkt de volgende compenserende leerstrategie om het beter te onthouden; humor! Een chauffeur moet toch altijd ff-ies wachten op zijn passagiers? Compenserende leerstrategieën zijn erg belangrijk voor...

Waarom schrijf je chauffeur met dubbel f?

Voor kinderen met een zwak woordbeeld, heeft het geen zin om zogenaamde ‘weetwoorden’ te stampen. Dan zijn ‘weetwoorden’ eerder ‘vergeetwoorden’. Zij moeten de spelling van woorden die afwijken van de Nederlandse spellingregels op een andere manier zien te onthouden. Kennis over waar het woord...

Lees veel voor

We weten natuurlijk al lang dat voorlezen aan kinderen de taalontwikkeling stimuleert. Voor kinderen met dyslexie is voorgelezen worden nog belangrijker. Naast de ontwikkeling van de taal in het algemeen, vergroot het voorlezen de woordenschat, de zinsbouw en de taalbeschouwing. In deze tijd van...

Tweetekenklanken direct ‘verrijken’.

De Romeinen leerden ons de tekens voor de klinkers zoals we die nu gebruiken. Voor de andere klanken van onze taal hadden zij geen teken. Hiervoor hebben wij zelf een combinatie gemaakt van twee klinkers. Wij noemen ze de tweetekenklanken oe, ui, eu, ou,...

Maak klokkijken eenvoudig

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met klokkijken op een analoge klok met wijzers. Vooral kleuters en kinderen van groep 3/4 zien we ermee worstelen. En dat is niet nodig door een eenvoudige ingreep. In de wetenschappelijke literatuur zal je weinig vinden over dit...

Screen je eigen kleuter

Volgens ons laatste nieuwsbericht adviseren wij de scholen alle kleuters te screenen op dyslexie. Dyslexie is immers erfelijk en is een ernstige bedreiging voor het aanvankelijk leesonderwijs. Dat betekent dat ouders met dyslexie hiervoor extra waakzaam moeten zijn. En kinderen met dyslexie worden met...

Tip 10: Clusteren helpt

Eén van de zwakke kenmerken bij dyslexie is het onthouden van leerstof op lange termijn. Zoals we al eerder hier en hier aangaven is het verrijken van leerstof hierbij een goede strategie.  Een andere strategie is het clusteren. Een goed voorbeeld is het beter...

Tip 9: Samen lezen, ja leuk!

In het begin van groep 3 is het altijd lastig met kinderen samen te lezen. Van de ene kant zijn ze erg trots wanneer ze plotseling kunnen lezen wat er staat. Soms zien ze in de auto ergens op een gebouw een woord staan...

Tip 8: Tafels leren met dyslexie

Het onthouden van tafelsommen lijkt voor kinderen met dyslexie haast onmogelijk. De oorzaak hiervan ligt in het zwakke ‘objectgeheugen’ van iemand met dyslexie. Na het veelvuldige oefenen lijkt de kennis weer weg te zakken. De tijd dat je door de hele school dagelijks de...

Tip 7: Spraaksynthese als oplossing?

Door de ontwikkeling van de micro-elektronica is het sinds de jaren tachtig mogelijk teksten te laten uitspreken door de computer. Momenteel is dit met een smartphone al heel normaal. Dat lijkt een mooie oplossing voor mensen die slecht kunnen lezen. Ouders stellen ons de...

Tip 6: leer een tekst schrijven

De meeste kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het schrijven van een tekst, een werkstuk, spreekbeurt of of een verhaal. Dat heeft een aantal oorzaken waarop ik in dit artikel niet verder zal ingaan. Maar het vinden van de juiste woorden is één...

Tip 5: Stuur dyslexie op vakantie

Heb je ook last van dyslexie tijdens de vakantie? Die vraag kan je tweeledig opvatten: ‘Ben ik in de vakantie ook dyslectisch?’ of ‘Moet ik ook in mijn vakantie veel oefenen?’ Dyslectisch of dyslexie Er wordt wel eens beweerd dat iemand niet dyslectisch is, maar dyslexie heeft. Hiermee...

Tip 4: leer beter topo door verrijking

Naast problemen met het verwerken van ‘talige’ informatie zijn mensen met dyslexie zwak in het oproepen van droge feiten. Stampen, herhalen en automatiseren heeft weinig nut. Zeker op de lange termijn ‘zakt’ alles weer weg. Dat is voor kinderen vervelend en frustrerend.Het moet dus anders....

Tip 3: Vergroot de woordenschat met achtervoegsels

Woorden kunnen beter worden begrepen wanneer je de betekenis van de delen kunt verklaren. Bij verkleinwoorden weten de kinderen wel dat het achtervoegsel –je of –tje betekent dat iets klein is, maar van veel achtervoegsels is de betekenis niet bekend.De zwakke fonologische verwerking kan...

Tip 2: Leer de juiste klanken aan

In de methodes voor aanvankelijk lezen worden de klanken van de klinkers in de eerste maanden aangeleerd voor een gesloten klank en niet voor een open klank. In de periode daarna moeten de ‘letterdief’ en ‘dubbelzetter’ er bij komen om deze verwarrende didactiek weer...

Tip 1: Alleen blokschrift aanleren

Een ‘slordig’ handschrift wordt al heel lang als een kenmerk van dyslexie gezien. De oorzaak hiervan is de fonologische complexiteit van verbonden schift. Alleen het juist aanleren van blokschrift kan dat voorkomen.