Vreemde clusters leren herkennen 

In de tip hiervoor hadden we het al even over de 3×3=9 regel. Vreemde clusters die anders klinken dan je ze schrijft zoals: -eer, -oor, -eur / -aai, -ooi, -oei / -eeuw, -ieuw, -uw. Omdat het anders klinkt dan je het schrijft, is dit...

3×3=9 ieder zingt z’n eigen lied!

In het Nederlands zijn er 3 keer 3 vreemde clusters welke je anders schrijft dan klinken. Door deze clusters op een ritme/melodietje te herhalen leer je ze sneller herkennen. Want “3×3= zèhes” dat klinkt toch niet?  Pak of maak 12 kaartjes: 3 iets grotere...

Onze aanpak aflevering 3: Compenserende Strategieën

Vacature LOGOPEDIST met dyslexieregistratie NVLF

Wat is er leuker dan te werken bij EGES Dyslexiezorg? Er is weer een kans om met het mooie werk als dyslexiespecialist bij EGES te starten. Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team komt versterken. Wij zijn op zoek naar een logopedist met...

EGES jureert bij voorleeswedstrijd op de Klipper

Donderdag 23 november werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden op de Klipper in Hoorn. Marieke was er bij als één van de juryleden. De schoolkampioen Millaray las met de juiste intonatie, keek de zaal in en nam het publiek mee in haar verhaal. Zij mag...

Vacature ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG

Wat is er leuker dan te werken bij EGES, dyslexiezorg? Er is weer een kans om met het mooie werk als dyslexiespecialist bij EGES te starten. Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team komt versterken. Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog of...

Onze aanpak aflevering 2: Tekens en klanken

Waar komen onze tekens en klanken vandaan? Waarom noemen we een klinker een klinker? Hoe leg je dit zo goed mogelijk uit aan een kind met dyslexie? De antwoorden op deze vragen vertelt Simon in onze tweede video met uitleg over onze aanpak. Bekijk...

Leesplezier stimuleren: onze tips voor ouders bij boekselectie voor kinderen

Voor de meeste kinderen met dyslexie is lezen niet de leukste bezigheid. Toch is het belangrijk dat ook kinderen met dyslexie veel lezen. Hoe krijg je voor elkaar dat je dyslectische kind toch gaat lezen? Hieronder wat tips van ons. Boekkeuze Waar moet je...

Voorlezen doet lezen!

Voorlezen blijft een belangrijk onderdeel van de opvoeding tijdens de gehele kindertijd. Kinderen zijn nooit te oud om voorgelezen te worden. Ik ben zelf de oudste van zes kinderen en heb dus tot diep in mijn tienerjaren mogen profiteren van een moeder die veel...

Dyslexie en vakantie

In dit document behandel ik een paar vragen waarmee ik al ruim vijftig jaar wordt geconfronteerd. Moet je blijven oefenen in de vakantie en heeft doubleren zin? Uiteraard is elk kind anders, maar wat zijn de overwegingen? Natuurlijk is het maar een mening, maar...

Onze aanpak aflevering 1: Letters schrijven

Weet je wel hoe je de meeste woorden schrijft, maar kun je moeilijk de spellingregel uitleggen? Wij zijn druk bezig met het maken van videohandleidingen van ons BAAT-spiekschrift. Deze eerste video is vorig jaar opgenomen en gaat over schrijven. Bekijk hem hier:

Fijne Kerst

Het afgelopen jaar hebben wij weer volop genoten van onze leerlingen en mooie resultaten behaald. Veel leerlingen kunnen met trots genieten van hun dik verdiende leesdiploma(s) en is het tijd voor vakantie! De medewerkers van EGES Dyslexiezorg wensen alle leerlingen en hun ouders een...

Ernstige dyslexie (ED) aanmelden jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2022 geldt het nieuwe protocol dyslexie voor de vergoede jeugdzorg. Voor de diagnostiek door de zorginstelling zijn er een aantal stengere regels waardoor het stellen van de diagnose ED (ernstige dyslexie) voor een aantal aangemelde leerlingen niet meer kan worden toegepast....

Lees veel voor

We weten natuurlijk al lang dat voorlezen aan kinderen de taalontwikkeling stimuleert. Voor kinderen met dyslexie is voorgelezen worden nog belangrijker. Naast de ontwikkeling van de taal in het algemeen, vergroot het voorlezen de woordenschat, de zinsbouw en de taalbeschouwing. In deze tijd van...

Tweetekenklanken direct ‘verrijken’.

De Romeinen leerden ons de tekens voor de klinkers zoals we die nu gebruiken. Voor de andere klanken van onze taal hadden zij geen teken. Hiervoor hebben wij zelf een combinatie gemaakt van twee klinkers. Wij noemen ze de tweetekenklanken oe, ui, eu, ou,...

Maak klokkijken eenvoudig

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met klokkijken op een analoge klok met wijzers. Vooral kleuters en kinderen van groep 3/4 zien we ermee worstelen. En dat is niet nodig door een eenvoudige ingreep. In de wetenschappelijke literatuur zal je weinig vinden over dit...

Begeleiding flink goedkoper !!

Nu eens een positief bericht van onze belastinginspecteur. Na zorgvuldig overleg met de belastingdienst hebben we onlangs groen licht gekregen. Voor het begeleiden van kinderen met dyslexie hoeven we geen BTW meer te heffen. Het kan worden gezien als gespecialiseerde remedial teaching. En dan...

Screen je eigen kleuter

Volgens ons laatste nieuwsbericht adviseren wij de scholen alle kleuters te screenen op dyslexie. Dyslexie is immers erfelijk en is een ernstige bedreiging voor het aanvankelijk leesonderwijs. Dat betekent dat ouders met dyslexie hiervoor extra waakzaam moeten zijn. En kinderen met dyslexie worden met...

December: kleuters screenen

Het is weer december. En dat betekent dat de screeningsperiode op het gebied van risico voor dyslexie van de oudste kleuters is begonnen. Wij adviseren dat te doen tussen begin december en eind februari.De motivatie voor juist deze periode is dat de meeste leerlingen...

Webshop live

Herfst in groep 3

Na de herfstvakantie in groep 3 begint er niet alleen kleur te komen aan de blaadjes en de paddenstoelen van het herfstproject. Er komt ook kleur aan de vorderingen op het gebied van lezen en schrijven. De meeste kinderen zijn in staat tot het...

Tip 10: Clusteren helpt

Eén van de zwakke kenmerken bij dyslexie is het onthouden van leerstof op lange termijn. Zoals we al eerder hier en hier aangaven is het verrijken van leerstof hierbij een goede strategie.  Een andere strategie is het clusteren. Een goed voorbeeld is het beter...

Webshop

Binnenkort openen we hier onze webshop! Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Instagram en like de Facebook-pagina

Tip 9: Samen lezen, ja leuk!

In het begin van groep 3 is het altijd lastig met kinderen samen te lezen. Van de ene kant zijn ze erg trots wanneer ze plotseling kunnen lezen wat er staat. Soms zien ze in de auto ergens op een gebouw een woord staan...

Wereld Ei-dag🐣

Deze week was er de “dag van de leraar”, “week van de dyslexie” én de kinderboekenweek. Maar geloof het of niet; er bestaat ook een ‘Wereld Ei-dag’! En wel op elke 2e vrijdag in oktober, vandaag dus! Deze dag wordt onder andere gevierd met...

Opinie: Rijk onderwijs

Wanneer jouw geschiedenisdocent vroeger prachtig kon vertellen alsof hij er zelf bij was geweest, blijft veel van zijn verhalen je het hele leven bij. Het onderwijs aan kinderen met dyslexie heeft behoefte aan een leerkracht die het onderwijs weet te verrijken met interessante achtergronden...

Rekenen en dyslexie

Dat kinderen met dyslexie niet goed zijn in het leren lezen en spellen is wel bekend. Maar dat deze kinderen ook last van dyslexie hebben bij het leren rekenen is niet iedereen duidelijk. Soms horen we dat de ouders niet alleen dyslexie vermoeden, maar...

Tip 8: Tafels leren met dyslexie

Het onthouden van tafelsommen lijkt voor kinderen met dyslexie haast onmogelijk. De oorzaak hiervan ligt in het zwakke ‘objectgeheugen’ van iemand met dyslexie. Na het veelvuldige oefenen lijkt de kennis weer weg te zakken. De tijd dat je door de hele school dagelijks de...

Tip 7: Spraaksynthese als oplossing?

Door de ontwikkeling van de micro-elektronica is het sinds de jaren tachtig mogelijk teksten te laten uitspreken door de computer. Momenteel is dit met een smartphone al heel normaal. Dat lijkt een mooie oplossing voor mensen die slecht kunnen lezen. Ouders stellen ons de...

Laaggeletterdheid en dyslexie

Volgens de website van Stichting Lezen en Schrijven zijn er ons land wel 2,5 miljoen mensen boven de zestien jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. Organisaties die zich inzetten om ‘laaggeletterdheid’ tegen te gaan leggen hierbij zelden of nooit verbanden met dyslexie....

Leespromotie van Jacques Vriens

In de Volkskrant van 26 augustus staat een artikel van de kinderboekenschrijver Jacques Vriens over leespromotie. Zijn adviezen komen kortweg neer op de volgende punten in de kleutergroepen veel prentenboek voorlezen een uitgebreide schoolbibliotheek de kinderen lezen elke dag  regelmatig voorlezen leerlingen kiezen zelf hun...

Tip 6: leer een tekst schrijven

De meeste kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het schrijven van een tekst, een werkstuk, spreekbeurt of of een verhaal. Dat heeft een aantal oorzaken waarop ik in dit artikel niet verder zal ingaan. Maar het vinden van de juiste woorden is één...

Vakantie weer voorbij !

De zomervakantie zit er voor onze medewerkers weer op. Deze week rijden onze specialisten weer door het werkgebied (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) om onze leerlingen op de scholen te begeleiden. Zorgtrajecten Eén van de belangrijke kenmerken van schoolnabije zorg is dat de kinderen zo...

Wegens vakantie gesloten

Vanaf 17 juli t/m 17 augustus zijn wij wegens zomervakantie gesloten. Wanneer u een boodschap wilt achterlaten of een vraag heeft kunt u een e-mail sturen naar info@eges.nl.

Oudercursus bij EGES

Vanuit de visie op begeleiding van dyslexie zien wij van EGES, dyslexiezorg de oudercursussen als een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Al honderden ouders namen hier aan deel.Vanwege de coronapandemie hebben we lange tijd geen oudercursussen kunnen geven. Inmiddels hebben de medewerkers hard gewerkt...

Tip 5: Stuur dyslexie op vakantie

Heb je ook last van dyslexie tijdens de vakantie? Die vraag kan je tweeledig opvatten: ‘Ben ik in de vakantie ook dyslectisch?’ of ‘Moet ik ook in mijn vakantie veel oefenen?’ Dyslectisch of dyslexie Er wordt wel eens beweerd dat iemand niet dyslectisch is, maar dyslexie heeft. Hiermee...

Tip 4: leer beter topo door verrijking

Naast problemen met het verwerken van ‘talige’ informatie zijn mensen met dyslexie zwak in het oproepen van droge feiten. Stampen, herhalen en automatiseren heeft weinig nut. Zeker op de lange termijn ‘zakt’ alles weer weg. Dat is voor kinderen vervelend en frustrerend.Het moet dus anders....

Tip 3: Vergroot de woordenschat met achtervoegsels

Woorden kunnen beter worden begrepen wanneer je de betekenis van de delen kunt verklaren. Bij verkleinwoorden weten de kinderen wel dat het achtervoegsel –je of –tje betekent dat iets klein is, maar van veel achtervoegsels is de betekenis niet bekend.De zwakke fonologische verwerking kan...

De invloed van lockdown

Vanwege de lockdownperioden in het basisonderwijs was onze verwachting van de progressie bij onze leerlingen niet hooggespannen; we verwachtten een daling van de resultaten. Niets blijkt echter minder waar ! Tot onze grote verrassing zijn onze leerlingen met EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) gemiddeld niet...

Tip 2: Leer de juiste klanken aan

In de methodes voor aanvankelijk lezen worden de klanken van de klinkers in de eerste maanden aangeleerd voor een gesloten klank en niet voor een open klank. In de periode daarna moeten de ‘letterdief’ en ‘dubbelzetter’ er bij komen om deze verwarrende didactiek weer...

Tip 1: Alleen blokschrift aanleren

Een ‘slordig’ handschrift wordt al heel lang als een kenmerk van dyslexie gezien. De oorzaak hiervan is de fonologische complexiteit van verbonden schift. Alleen het juist aanleren van blokschrift kan dat voorkomen.

Nieuwe ouderavond gepland

Tweede universitaire master

Marieke Eg studeerde de UVA af als orthopedagoog. Op woensdag 24 februari hield zij haar presentatie over haar scriptie betreffende de selectieprocedure in groep 2 van het programma ‘Bouw’. Marieke studeerde al eerder af in Leiden in de neuropedagogiek (Applied neuroscience in human development)...

Orthopedagoog gevraagd

Wegens ziekte zijn we op zoek naar een goede vervanger die de komende maanden onze leerlingen met ernstige dyslexie zou kunnen begeleiden. We werken op scholen in heel Noord-Holland ten noorden van het Noorzeekanaal. Uiteraard verwachten we van de kandidaat, naast een goede opleiding,...

Na de vakantie naar het VO

In onze regio is de zomervakantie volgende week voorbij. De leerlingen van vorig jaar groep 8 gaan starten in de brugklas. Voor leerlingen met dyslexie is dat vaak nog veel spannender dan dat het normaal al is. Veel onzekerheden kunnen dan een rol gaan...

Coronanieuws

Dyslexieonderzoek weer mogelijk Met strenge beschermende maatregelen starten we na de meivakantie weer met het doen van onderzoeken. Met slechts één leerling per dag, begeleid door slechts één ouder en beschermd door een plexiglasscherm en nog een lijst met maatregelen willen we alle betrokkenen...

Meesterlijke ouders

De ‘intelligente’ lock down dwingt alle ouders tot thuisonderwijs. De verschillen in de gezinnen zullen groot zijn; lang niet alle ouders zullen zo ‘meesterlijk’ zijn dat ze hun eigen kinderen kunnen lesgeven. Je hoort veel mensen zeggen dat deze periode veel zal veranderen in...

De nieuwe werkelijkheid

Nu al twee weken lang begeleiden de medewerkers van EGES alle leerlingen met dyslexie op afstand. Veelal gebeurt het in twee kortere sessies in plaats van een wekelijkse sessie. Op de foto zien we een leerling op de I-pad van onze medewerker Marieke, terwijl...

Coronavirus eist creativiteit

EGES, dyslexiezorg is ook getroffen door de maatregelen de scholen te sluiten en afstand te nemen van de medemens. Het is lastig kinderen te onderzoeken op twee meter afstand. Alle leerlingen thuis bezoeken is ook niet passend in het kader van de maatregelen. De...

Nieuw NKD-kwaliteitskeurmerk voor EGES, dyslexiezorg

Het KIWA heeft ons bedrijf EGES, dyslexiezorg in een audit van twee dagen zorgvuldig doorgelicht. Op alle 20 rubrieken van de door het NKD gestelde normeisen zijn geen tekortkomingen gevonden.  Citaten uit het rapport zijn erg lovend: “EGES, dyslexiezorg onderscheidt zich door de eigen...

Tijd voor de screening

Het is weer tijd voor de screening in groep 2! Kinderen van groep 2 kunnen worden gescreend met het screeningsinstrument van ons VISNET-project.Deze screening is een hulpmiddel om de leerlingen, waarbij later dyslexie zal blijken, in een vroeg stadium op te sporen. Het VISNET-project...

Eges, internationaal…

Omdat we steeds meer verzoeken krijgen voor het vertalen van de dyslexieverklaring t.b.v. een studie in het buitenland hebben we besloten in het vervolg altijd een Engelstalige verklaring te leveren bij de Nederlandse.Al jarenlang verzorgen we ook Engelstalige dyslexieonderzoeken voor internationaal onderwijs en Engelstalige...

Goed 2020 gewenst !!

Alle medewerkers van EGES ,dyslexiezorg wensen alle leerlingen, oud-leerlingen, ouders, cursisten en collega’s een goed 2020.Wij hopen dat veel ouders van kinderen met dyslexie tijdig de weg naar onze hulpverlening weten te vinden. Voor de kinderen bekent dat veelal een totale ommekeer in hun...

Gastcolleges PABO

In de tweede week van december zijn er drie gastcollege’s verzorgd door Simon Eg van EGES, dyslexiezorg voor derde jaars studenten van de PABO van Inholland in Alkmaar.De studenten waren erg blij met de informatie, zeer enthousiast en gaven blijk van een hoge waardering.Er...

Oudervoorlichting

In de maand oktober is er weer een ronde oudervoorlichting verzorgd door onze medewerkers. Deze voorlichting werd op diverse plaatsen in onze regio gehouden; in Alkmaar, Oosthuizen en Schagen. Ook deze ronde hadden de medewerkers weer veel belangstelling van ouders van de zorgleerlingen die...

Super opsteker !

Na de evaluatie van de eerste serie behandelingen zijn de ouders van onze leerlingen erg blij met de vooruitgang van hun kind.De ouders van Anouska wilden dat eens duidelijk laten blijken aan hun dochter. Die was uiteraard superblij met deze trotse ouders! Ook superblij...

20 jaar EGES !!

In 1999 is EGES door mij opgericht omdat er in die tijd een enorme behoefte was aan gespecialiseerde directe dyslexiebegeleiding. Destijds werkte ik bij de regionale OBD als dyslexiespecialist en heb daar samen met mijn collega de FIK-2 principes ontwikkeld. Wij stonden hiermee landelijk...

SchouderCom

Sinds kort gebruiken wij de communicatie-app SchouderCom (school-ouder communicatie). Deze app willen we gaan gebruiken om de communicatie tussen ouders en EGES medewerkers te stimuleren. Via deze app kan bijvoorbeeld een heen-en-weer schriftje worden bijgehouden en afwezigheid worden gemeld. Ouders kunnen eventueel de leerkracht...

Dyslexie in DSM-V

Het ministerie wil dat in Nederland alle GZ-psychologen vanaf 1 januari 2017 gebruik gaan maken van het nieuwe internationale standaardwerk voor diagnostiek DSM-V voor geesteswetenschappen. De psychologen van EGES zijn hier klaar voor. Sterker nog: zij gebruiken de nieuwe standaarden al. Mede omdat EGES...

‘The Daily Mile’ van Wennemars.

In Engeland en Schotland is het lopen van de dagelijkse mijl al een groot succes. Erben Wennemars is de promoter van deze nieuwe trend in Nederlandse scholen. Door elke dag ongeveer anderhalve kilometer te rennen raken kinderen overgewicht kwijt. Gewoon even een kwartiertje buiten...

Nieuw contract voor Hollands Kroon

Vanaf 1 juli 2016 verzorgt Incluzio de WMO en de Jeugdzorg voor gemeente Hollands Kroon. EGES, dyslexiezorg heeft een contract gesloten met Incluzio om in de hele gemeente kinderen met ernstige en enkelvoudige dyslexie (EED) te kunnen onderzoeken en behandelen. Wanneer de school het...

Geslaagden gefeliciteerd !!

Afgelopen weken hebben we weer veel geslaagde leerlingen en oud-leerlingen kunnen feliciteren met het behalen van hun diploma.  Het is voor de medewerkers van EGES elk jaar weer ontzettend fijn te horen dat de bijdrage die ze hebben mogen leveren tot succes heeft geleid....

WEG MET DRUK OP KLEUTERS

In het programma “De Monitor” van 21 februari wordt de leerdruk op kleuters in het onderwijs aan de orde gesteld. Sinds de nieuwe wet op het basisonderwijs dienen kleuters wel te leren. Maar daar horen letters en cijfers natuurlijk niet bij.  Kennis van letters...

Dyslexieverklaring niet te koop!

In de aflevering van RAMBAM van 10 februari 2016 wordt gesteld dat dyslexieverklaringen eenvoudig te koop zouden zijn. Dit geldt niet voor EGES. EGES is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dat garandeert de strenge eisen waaraan elke verklaring moet voldoen. Als alle scholen de eis van een...

Nieuwe website EGES

EGES, Dyslexiezorg toont vol trots een totaal nieuwe website. Deze voldoet helemaal aan de eisen van deze tijd. Uiteraard is alles veel overzichtelijker gerangschikt en passen de pagina’s op pc, tablet en smartphone. Al onze medewerkers kunnen zelf berichten plaatsen op het ‘blog’. Hierdoor is...

Handelen bij dyslexie

Uitgangspunten Wanneer uit onderzoek blijkt dat we te maken hebben met een dyslecticus stelt de begeleider een plan op. In het plan staan aanwijzingen gericht op lezen, spellen en andere vakken. Hierbij gebruiken we het ezelsbruggetje ‘ABCDE’ waarbij Acceptatie en Begrip voorop staan, gevolgd...

Hoe help je je eigen kind?

1. Praat met je kind van jongs af aan. Verklank de letters, vraag je kind naar een mening en geef de tijd om na te denken. 2. Leer je kind na te denken over wat gelezen wordt. Stel je kind vragen na het samen...

Effectieve interventies

De voornaamste kenmerken van goed werkende remediëring volgens Maureen Lovett in het Canadese programma “PHAST,Empower Reading”. De vaardigheden van lezen en schrijven van kinderen en volwassenen ontwikkelen zich door effectieve instructie en steeds moeilijker wordende oefeningen. Onderzoek heeft aangetoond dat effectieve programma’s: zich direct...

Kenmerken van leesproblemen

bron: Overcoming Dyslexia by Sally Shaywitz M.D., New York, NY: Alfred A. Knopf, 2003 De peuter… lijkt geen belangstelling te hebben voor taalspelletjes als nazeggen en rijmen. heeft problemen met de bekende kleuterrijmpjes. spreekt regelmatig woorden verkeerd uit en blijft hardnekkig steken in peutertaal....

Dyslexie en handschrift

Slordig schrijven verklaard Kinderen met dyslexie hebben meestal een erg slordig handschrift. Dat is heel goed verklaarbaar vanuit de theorie . Eén van de kenmerken van dyslexie is de zogenaamde ‘Taak∙com∙ple∙xi∙teit. Dat betekent dat ze slecht kunnen omgaan met complexe ‘talige’ taken. En dat heeft...